TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

DPM: Năm 2010 đặt mục tiêu 1.007 tỷ đồng LNTT, giảm 33,8%

08-04-2010 - 11:01 AM | Doanh nghiệp

DPM: Năm 2010 đặt mục tiêu 1.007 tỷ đồng LNTT, giảm 33,8%

Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2010 của DPM đều giảm mạnh so với kết quả năm 2009.

Theo tài liệu này, DPM thông báo kết quả kinh doanh năm 2009 với tổng doanh thu là 6.830 tỷ đồng - đạt 132% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế là 1.520 tỷ đồng - đạt 140% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế là 1.348 tỷ đồng – đạt 136% kế hoạch.

Bước sang năm 2010, DPM đặt chỉ tiêu tổng doanh thu đạt 5.646 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt 1.007 tỷ đồng; Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ là 26,5%.

Căn cứ vào kế hoạch lợi nhuận năm 2010, HĐQT trình kế hoạch phân phối lợi nhuận 2010 với mức cổ tức dự kiến chi 13%/mệnh giá cổ phiếu, tương đương 50% lợi nhuận sau thuế. Phần còn lại 50% lợi nhuận sau thuế để trích lập các quỹ (10% vào Quỹ Dự phòng tài chính, 35% vào Quỹ đầu tư phát triển và 5% vào Quỹ khen thưởng phúc lợi, thưởng ban quản lý điều hành (trong đó khen thưởng, phúc lợi chung 4,9% và thưởng ban quản lý điều hành 0,1%).

Trường hợp lợi nhuận thực hiện năm 2010 vượt kế hoạch năm, cho phép Tổng công ty được trích bổ sung Quỹ khen thưởng với các mức lũy tiến như sau: Vượt KH từ 0% đến 10%, được trích 5% phần LN vượt đó; vượt KH từ 10%-20%, được trích 10% phần LN vượt đó; vượt KH trên 20%, được trích 15% phần LN vượt đó.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2009, DPM đưa ra phương án chia cổ tức năm 2009 tỷ lệ 20% (tương ứng tổng số tiền là 758 tỷ đồng). Tổng công ty đã thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 là 7%/mệnh giá. Nếu phương án được thông qua DPM sẽ chi tiếp cổ tức bằng tiền 13%/mệnh giá ngay sau Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Trần Dũng
Theo DPM

thanhtu

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên