TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

DPM: Qúy I đạt 623 tỷ đồng lợi nhuận ròng, tăng trưởng 58%

29-04-2011 - 00:31 AM | Doanh nghiệp

DPM: Qúy I đạt 623 tỷ đồng lợi nhuận ròng, tăng trưởng 58%

Lợi nhuận gộp đạt 850,54 tỷ đồng, tăng 58,86% so với cùng kỳ.

Tổng Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM) thông báo kết quả kinh doanh quý I/2011 đã hợp nhất.

Qúy I/2011, DPM đạt 641,29 tỷ đồng LNST trong đó phần LNST thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 622,67 tỷ đồng, tăng 57,97% so với cùng kỳ năm 2010.

Doanh thu thuần đạt 2040,13 tỷ đồng, tăng 40,84% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán chiếm 58% doanh thu thuần trong khi cùng kỳ năm 2010 tỷ lệ này cao hơn là 62%. Lợi nhuận gộp đạt 850,54 tỷ đồng, tăng 58,86% so với cùng kỳ.

Chỉ tiêu Q1/2011 Q1/2010 tăng/giảm
Doanh thu bán hàng 2040.13 1448.5 40.84%
Giá vốn 1181.5 898.22
Gía vốn/DT Thuần 57.91% 62.01%
LN gộp 850.54 535.4 58.86%
DT tài chính 84.31 63.94 31.86%
CP tài chính 45.98 8
Bao gồm CP lãi vay 9.54 0.3
CP bán hàng 87.01 72.79
CP Quản lý 83.64 68.42
LN thuần  718.22 450.14
LN khác 3.48 0
LNTT 724.28 451.23 60.51%
LNST 641.29 394.8 62.43%
LNST của công ty mẹ 622.67 394.16 57.97%
Minh Thành
Theo DPM

thanhhuong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên