TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

DPM: Qúy II đạt 821,4 tỷ đồng lợi nhuận ròng, tăng 62% so với cùng kỳ

27-07-2011 - 00:31 AM | Doanh nghiệp

DPM: Qúy II đạt 821,4 tỷ đồng lợi nhuận ròng, tăng 62% so với cùng kỳ

EPS 6 tháng đạt 3.826 đồng.

Cập nhật kết quả kinh doanh quý II/2011

Tổng Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM) thông báo kết quả kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm 2011 đã hợp nhất.

Qúy II/2011, DPM đạt 2527,48 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 35,07% so với cùng kỳ năm 2010. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh chính đạt 940,44 tỷ đồng, tăng 41,58%.

Doanh thu tài chính đạt 170,92 tỷ đồng, tăng 102,54% so với cùng kỳ năm 2010.

LNST quý II/2011 đạt 830,48 tỷ đồng, trong đó phần lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 821,4 tỷ đồng tăng 61,7% so với cùng kỳ năm 2010.

Lũy kế 6 tháng công ty đạt 1.444,94 tỷ đồng LN ròng, tăng 60,17% so với cùng kỳ. EPS 6 tháng đạt 3.826 đồng.

Chỉ tiêu Q2/2011 Q2/2010 tăng/giảm 6T/2011 6T/2010 Tăng/giảm
Doanh thu bán hàng 2527.48 1871.27 35.07% 4567.61 3319.77 37.59%
Giá vốn 1564.01 1198.9
2745.51 2097.12
Gía vốn/DT Thuần 61.88% 64.07%
60.11% 63.17%
LN gộp 940.44 664.25 41.58% 1790.98 1199.66 49.29%
DT tài chính 170.92 84.39 102.54% 255.23 148.33 72.07%
CP tài chính -2.45 16.13
43.53 24.13
CP Lãi vay 6.11 0.18
15.65 0.47
CP bán hàng 88.91 84
175.91 156.79
CP Quản lý 95.99 89.97
179.64 158.39
LN thuần  928.92 558.54 66.31% 1647.13 1008.68
LN khác 1.37 7.98 -82.83% 4.85 8.02 -39.53%
LNTT 937.5 567.31 65.25% 1661.79 1018.55 63.15%
LNST 830.48 508.69 63.26% 1472.64 903.49 62.99%
LNST của cty mẹ 821.4 507.99 61.70% 1444.94 902.15 60.17%
EPS (đồng) 2177 1340 62.46% 3826 2380 60.76%
Lộc Anh
Theo DPM

thanhhuong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên