TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

DPR: LNST sau kiểm toán năm 2011 giảm 46,27 tỷ đồng

10-03-2012 - 08:00 AM | Doanh nghiệp

DPR: LNST sau kiểm toán năm 2011 giảm 46,27 tỷ đồng

Nhiều khoản mục trên Báo cáo KQKD thay đổi dẫn đến sự chênh lệch LNST sau kiểm toán.

Công ty Cổ phần Cao Su Đồng Phú (DPR) giải trình chênh lệch lợi nhuận trước và sau kiểm toán.

LNST sau kiểm toán năm 2011 của DPR đạt 800,38 tỷ đồng, giảm 46,27 tỷ đồng so với trước kiểm toán. Nguyên nhân chênh lệch như sau:

-Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 13,11 tỷ đồng

-Chênh lệch giá vốn hàng bán tăng 9,4 tỷ đồng

-Doanh thu hoạt động tài chính tăng 2,54 tỷ đồng chủ yếu nhờ tăng lãi cổ tức, lợi nhuận được chia

-Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 68,97 tỷ đồng chủ yếu do hạch toán giá trị lợi thế kinh doah vào chi phí quản lý doanh nghiệp, hồi tố theo quy định 33,71 tỷ đồng tiền giảm chi phí quản lý năm 2011 đã hạch toán.

-Thu nhập khác giảm 15,87 tỷ đồng

-Chi phí khác giảm 13,9 tỷ đồng và thuế thu nhập giảm 18,4 tỷ đồng.

Hải An

thanhhuong

Theo Trí thức trẻ/HSX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên