TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

DQC: LNTT 6 tháng hợp nhất soát xét đạt 7,82 tỷ đồng, hoàn thành 13% kế hoạch năm

16-09-2010 - 16:04 PM | Doanh nghiệp

DQC: LNTT 6 tháng hợp nhất soát xét đạt 7,82 tỷ đồng, hoàn thành 13% kế hoạch năm

Trong khi cùng kỳ 2009 công ty lỗ hơn 15 tỷ. Một phần dự án với Venezuela đã hoàn thành và ghi nhận doanh thu.

CTCP Bóng đèn Điện Quang (mã DQC) công bố báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2010. Theo đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 6 tháng đầu năm 2010 của DQC đạt 210,53 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ 2009.

Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đạt 7,82 tỷ đồng (cùng kỳ 2009 lỗ hơn 15 tỷ), LNST cổ đông công ty mẹ đạt 5,5 tỷ đồng. Như vậy, so sánh với kế hoạch LNTT 60 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm 2010, công ty hoàn thành 13% kế hoạch năm.

Giải trình các nguyên nhân làm tăng doanh thu và lợi nhuận, DQC cho biết sản lượng sản phẩm bán ra cao đồng thời công ty có phát triển thêm một số dòng sản phẩm mới; thị trường xuất khẩu ổn định, donah số xuất khẩu tăng trưởng 457% so với cùng kỳ 2009; chi phí lãi vay 6 tháng đầu năm 2010 giảm hơn 74% so với cùng kỳ 2009 là do công ty đã chủ động được nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh mà không phải vay ngân hàng.

Hơn nữa, một phần dự án với Venezuela đã hoàn thành và ghi nhận doanh thu.


2010 Lũy kế 6 tháng
Quý II Quý I Thay đổi 2010 2009 Thay đổi
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 114.38 96.15 19% 210.53 158.2 33%
Doanh thu tài chính 1.11 1.14 -3% 2.25 4.55 -51%
Doanh thu khác 0.07 0.09 -29% 0.16 1.9 -92%
Chi phí tài chính 3.68 3.5 5% 7.18 4.7 53%
Chi phí bán hàng 18.77 7.55 149% 26.32 15.85 66%
Chi phí quản lý doanh nghiệp 9.27 6.6 40% 15.87 13.66 16%
LNTT 4 3.82 5% 7.82 -15
LNST 3.9 2.96 32% 6.86 -15.14
LNST cổ đông công ty mẹ 1.73 3.77 -54% 5.5 -16

Nếu so sánh quý II với quý I/2010, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý II/2010 của DQC tăng 19%, LNTT tăng 5%, LNST thu nhập doanh nghiệp tăng 32%.

Tuy nhiên, đối với lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ, LNST quý II so với quý I giảm 54% do quý I công ty được hoàn trả hơn 800 triệu đồng lợi nhuận từ cổ đông thiểu số, còn quý II/2010, lợi ích cổ đông thiểu số là hơn 2,2 tỷ đồng.

Phương Mai
Theo HSXphuongmai

Trở lên trên