TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

DQC: LNTT sau kiểm toán giảm hơn một nửa

15-04-2010 - 17:58 PM | Doanh nghiệp

DQC: LNTT sau kiểm toán giảm hơn một nửa

Theo kết quả kiểm toán, LNTT năm 2009 của DQC là 6,62 tỷ đồng thay vì 13,51 tỷ đồng như số liệu trước kiểm toán.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán, năm 2009, CTCP Bóng đèn Điện Quang (DQC) đạt 465,49 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 15,06 tỷ so với số trước kiểm toán.

Giá vốn hàng bán giảm từ 407,88 tỷ xuống 394,49 tỷ đồng. Các chi phí bán hàng, chi phí QLDN tăng nhẹ.

Lợi nhuận trước thuế giảm hơn một nửa từ 13,516 tỷ xuống 6,62 tỷ đồng (giảm 6,89 tỷ).

LNST giảm 4,23 tỷ xuống 5,255 tỷ đồng. Phần lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ là 4,17 tỷ đồng, giảm 3,02 tỷ.
 

Theo giải trình của công ty, khoản chênh lệch doanh thu trước và sau kiểm toán là do điều chỉnh loại trừ doanh thu nội bộ khi hợp nhất với các công ty con.

Giá vốn hàng bán giảm 13,28 tỷ đồng là do trích lập bổ sung dự phòng hàng tồn kho; điều chỉnh doanh thu, giá vốn các công trình theo khối lượng chấp nhận.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp chênh lệch trích trước 1 số khoản chi phí của năm 2009 gồm chi phí khuyến mãi, chiết khấu…

Phát sinh thêm khoản thuế TNDN hoãn lại và thuế TNDN phải trả do điều chỉnh lại các khoản mục doanh thu/chi phí.

Ngoài ra, nhiều chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán cũng được điều chỉnh lớn như Phải thu khách hàng, phải trả người bán, người mua trả tiền trước, vay nợ dài hạn/ngắn hạn…

 

Diễn biến giá DQC 3 tháng trở lại đây
K.A.L
Theo HoSE, DQC

duchai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên