TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

DQC: Lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 6,2 tỷ đồng nhờ lợi nhuận khác cao

28-10-2008 - 08:22 AM | Doanh nghiệp

DQC: Lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 6,2 tỷ đồng nhờ lợi nhuận khác cao

CTCP bóng đèn Điện Quang quý III LN thuần từ hoạt động kinh doanh âm 13,4 tỷ nhưng LNTT đạt 5,2 tỷ, do lợi nhuận khác đạt 18,6 tỷ kéo lên.

CTCP bóng đèn Điện Quang công bố BCTC quý III/2008, theo đó quý III do lợi nhuận khác cao đã kéo tổng lợi nhuận công ty lên 6,2 tỷ đồng, dù lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh âm.


Cụ thể, doanh thu thuần quý 3 đạt 106 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 326,7 tỷ đồng.


Trong quý 3 các khoản chi phí tăng cao làm lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bị âm. Như chi phí tài chính lên tới 4,9 tỷ đồng, chi phí bán hàng là 15,5 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp là 5,9 tỷ đồng.


Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong quý 3 bị âm 13,4 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đầu năm âm 13,8 tỷ đồng.


Tuy nhiên, trong quý 3 lợi nhuận khác đạt 18,6 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đầu năm lợi nhuận khác đạt 44,6 tỷ đồng.


Do vậy lợi nhuận trước thuế trong quý 3 đạt 5,26 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 30,8 tỷ đồng.


Lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 6,26 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 27,4 tỷ đồng.


Theo bản cân đối kế toán quý 3, các khoản phải thu ngắn hạn cuối kỳ của công ty lên tới 950 tỷ đồng, trong đó dự phòng phải thu khó đòi là 4 tỷ đồng.


Được biết đến thời điểm 30/08/2008 công nợ Cuba có tổng giá trị là gần 852 tỷ đồng, trong đó nợ quá hạn là gần 525 tỷ đồng đang được công ty tích cực thu hồi.


Công ty cũng đã điều chỉnh doanh thu xuống 650 tỷ đồng thay cho mức dự kiến ban đầu 1.270 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế điều chỉnh từ 222 tỷ đồng xuống 50 tỷ đồng.

 

Huỳnh Duy

duylinh

Trở lên trên