TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

DQC: Sẽ vượt mốc doanh thu nghìn tỷ vào năm 2017

13-04-2013 - 07:41 AM | Doanh nghiệp

DQC: Sẽ vượt mốc doanh thu nghìn tỷ vào năm 2017

Công ty sẽ trình đại hội kế hoạch mua cổ phiếu quỹ với tỷ lệ tối đa 20% tổng số cổ phần đang lưu hành.

CTCP Bóng đèn Điện Quang (mã CK: DQC) công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013.

Theo đó, về kết quả kinh doanh năm 2012 doanh thu thuần đạt 630 tỷ đồng; LNTT đạt 65,7 tỷ đồng; LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 49 tỷ đồng. Các chỉ tiêu này đều tăng trưởng so với năm 2011. Công ty xin ý kiến cổ đông chia cổ tức năm 2012 tỷ lệ 15% trong đó đã tạm ứng 10%; 5% còn lại dự tính chi trả vào quý 2/2013.

Sang năm 2013, HĐQT trình cổ đông kế hoạch doanh thu thuần đạt 693 tỷ đồng; LNTT đạt 69 tỷ đồng và LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 51,5 tỷ đồng. Cổ tức duy trì ở mức 15%.

DQC dự kiến giai đoạn 2013 – 2017 công ty tiếp tục trên đà phát triển với các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước. DQC sẽ vượt mốc doanh thu 1000 tỷ đồng vào năm 2017.

Chỉ tiêu

2013

2014

2015

2016

2017

1.  Doanh thu thuần

693

762

838

963

1107

2.  Lợi nhuận trước thuế

70

77

85

94

103

3.  LNST của cổ đông công ty mẹ

52,5

57,75

63,75

70,5

77,25

4.  Chi trả cổ tức %

15%

15%

17%

20%

20%

Về thù lao và tiền thưởng cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và các cán bộ quản lý năm 2013 dự kiến bình quân 8 triệu đồng/người/tháng.

Trong trường hợp lợi nhuận sau thuế vượt mức kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua thì các thành viên HĐQT, BKS và các cán bộ quản lý sẽ được thưởng theo hiệu quả kinh doanh là 20% lợi nhuận vượt kế hoạch sau thuế, tối đa không quá 5 tỷ đồng.

Nhằm tối đa hóa lợi ích của các cổ đông trong bối cảnh giá giao dịch cổ phiếu của công ty trên thị trường không thực sự thuận lợi, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ với những nội dung như sau:

Tỷ lệ cổ phiếu mua: Tối đa 20% tổng số cổ phần đang lưu hành.

Nguồn vốn thực hiện: Trích từ thặng dư vốn cổ phần và các nguồn vốn hợp pháp khác. Tính đến thời điểm hiện tại thặng dư vốn cổ phần của Công ty là 344.394.675.475 đồng.

Triển khai thực hiện: ủy quyền cho HĐQT xác định thời gian thực hiện mua cổ phiếu quỹ, phương thức mua, giá mua và các vấn đề khác trên cơ sở pàu hợp với lợi ích của cổ đông, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Tài liệu

Trần Dũng

thanhtu

Theo Trí thức trẻ/DQC

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên