TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

DRC: 15/5 ĐKCC nhận cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu 10:2 và tiền mặt 20%

24-04-2013 - 20:39 PM | Doanh nghiệp

DRC: 15/5 ĐKCC nhận cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu 10:2 và tiền mặt 20%

Thời gian thanh toán cổ tức: 06/06/2013.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần cao su Đà Nẵng (DRC)

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2013

1. Trả cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu

+ Tỷ lệ thực hiện: 10:02 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận thêm 02 cổ phiếu mới).

+ Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Số lượng cổ phiếu được nhận sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (theo nguyên tắc làm tròn xuống). Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

(Ví dụ: tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 12 cổ phiếu DRC sẽ được nhận 02 cổ phiếu mới, phần thập phân phát sinh là 0,4 sẽ được hủy bỏ).

+ Lưu ý:

• Quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức không được phép chuyển nhượng.

• Toàn bộ cổ phiếu chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng.

2. Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt

+ Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phần (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

+ Thời gian thanh toán: 06/06/2013

+ Địa điểm thực hiện:

• Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

• Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng (địa chỉ như trên) từ ngày 06/06/2013 vào các ngày làm việc.

thanhhuong

VSD

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên