TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

DRH, UIC: Kết quả kinh doanh quý I/2013

23-04-2013 - 12:38 PM | Doanh nghiệp

DRH, UIC: Kết quả kinh doanh quý I/2013

Doanh thu thuần quý I của UIC đạt 344,36 tỷ đồng, giảm 44% và lợi nhuận sau thuế đạt 3,97 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ quý I/2012.

Công ty Cổ phần đầu tư căn nhà Mơ Ước (DRH) thông báo kết quả kinh doanh quý I/2013

Doanh thu quý 1 đạt 32,72 tỷ đồng, giảm 40% so vi cùng kỳ. Trong kỳ, doanh thu tài chính và thu nhập khác chiếm tỷ trọng không đáng kể.

DRH trong quý I không phát sinh chi phí bàn hàng, nhưng chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh. Nên lợi nhuận sau thuế quý 1/2013 đạt 305 triệu đồng, tăng 48% so với quý 1 năm 2012.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Quý I/2013

Quý I/2012

Thay đổi

Doanh thu thuần

32.72

54.91

-40.41%

Giá vốn

29.34

52.68

 

Tỷ trọng giá vốn/DT

89.67%

95.94%

 

LN gộp

3.38

2.24

50.89%

Doanh thu tài chính

0.02

0.24

-91.67%

LNTT

0.41

0.28

46.43%

LNST

0.31

0.21

47.62%

EPS (đồng)

17

13

 

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà và Đô Thị IDICO (UIC) thông báo kết quả kinh doanh quý I/2013.

Doanh thu thuần đạt 344,36 tỷ đồng, giảm 44% và lợi nhuận sau thuế đạt 3,97 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ quý I/2012.

 Tỷ trọng giá vốn trên doanh thu  tăng nên lợi nhuận gộp đạt 9,89 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ quý I/2012.

Trong kỳ chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp đều giảm so với cùng kỳ quý I/2012 giảm lần lượt là  57% và 25% nhưng riêng chi phí bán hàng tăng 12%.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Quý I/2013

Quý I/2012

Thay đổi

Doanh thu thuần

344.36

311.64

-43.70%

Giá vốn

334.46

296.79

 

Tỷ trọng giá vốn/DT

97.13%

95.23%

 

LN gộp

9.89

14.85

-33.40%

Doanh thu tài chính

0.17

0.13

30.77%

Chi phí tài chính

2.75

6.39

-56.96%

Chi phí quản lý DN

2.61

2.34

11.54%

Lợi nhuận thuần

4.7

6.25

-24.80%

LNTT

5.04

6.23

-19.10%

LNST

3.97

5.57

-28.73%

EPS (đồng)

496

697

 

Hồng Vân

cucpth

Theo Trí thức trẻ/HSX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên