TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

DSN: EPS năm 2011 đạt 6.745 đồng

19-01-2012 - 21:00 PM | Doanh nghiệp

DSN: EPS năm 2011 đạt 6.745 đồng

Lũy kế cả năm 2011 LNST đat 56,99 tỷ đồng tăng 52,22% so với cùng kỳ năm trước. EPS năm 2011 đạt 6,745 đồng.

Công ty cổ phần Công viên nước đầm Sen (DSN) công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý 4cả năm 2011.

Quý 4 năm 2011, DSN đạt 20,31 tỷ đồng doanh thu thuần 26,07% và LNST đạt 10,19 tỷ đồng tăng 186,24 % so với cùng kỳ năm trước.

So với kế hoạch doanh thu ĐHCĐ đề ra 116,5 tỷ đồng cho năm 2011. Như vậy, kết thúc năm 2011 DSN thực hiện vượt 15,71% và đạt 134,8 tỷ đồng doanh thu.

Lũy kế cả năm 2011 LNST đạt 56,99 tỷ đồng tăng 52,22% so với cùng kỳ năm trước (37,44 tỷ đồng). EPS năm 2011 đạt 6.745 đồng.

Theo giải trình về LNST quý 4/2011chênh lệch tăng 10% với quý 4/2010 như sau:

- Tổng lợi nhuận quý 4 năm 2011 của công ty Cổ phần nước đầm Sen đạt 13,78 tỷ đồng tăng 163% so với cùng kỳ năm 2010 là chủ yếu được thực hiện từ doanh thu hoạt động của các dịch vụ kinh doanh chính tại Công Viên Nước.

- Trong quý 4 lượng khách đến vui chơi tại Công Viên Nước tăng 12% nên kéo theo doanh thu bán hang tăng 26% , bên cạnh đó doanh thu hoạt động tài chính tăng 88% so với cùng kỳ.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q4/2011

Q4/2010

Thay đổi

Năm 2011

Năm 2010

Thay đổi

Doanh thu thuần

20.31

16.11

26.07%

134.8

107.76

25.09%

Giá vốn

11.94

11.07


54.88

49.09


Tỷ trọng giá vốn/DT

58.79%

68.72%


40.71%

45.55%


LN gộp

8.37

4.04

107.18%

79.92

58.67

36.22%

DT tài chính

10.04

5.33


16.03

8.05

99.13%

Chi phí tài chính


2.20


1.94

2.2


Chi phí bán hàng

1.61

1.32


8.55

7.58


Chi phí QL DN

3.01

1.64


10.39

6.95


Lợi nhuận thuần

13.78

5.21


75.08

49.98


Lợi nhuận khác


0.02


0.39

0.03


LNTT

13.78

5.23


75.34

50.01


LNST

10.19

3.56

186.24%

56.99

37.44

52.22%

EPS đồng

1.206

456


6.745

4.431


Hồng Vân

cucpth

Theo Trí thức trẻ/DSN

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên