TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

DTA: Dự kiến phát hành 5 triệu CP giá không thấp hơn 7.000 đồng năm 2012

12-04-2012 - 14:40 PM | Doanh nghiệp

DTA: Dự kiến phát hành 5 triệu CP giá không thấp hơn 7.000 đồng năm 2012

DTA báo cáo kết quả kinh doanh năm 2011 đạt 64,6 tỷ đồng doanh thu và đạt 1,9 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Chia cổ tức năm 2011 cho các cổ đông bằng cổ phiếu tỷ lệ 5%.

Công ty Cổ phần Đệ Tam (DTA) thông báo tờ trình ĐHCĐ thường niên tài khóa năm 2012 tổ chức vào ngày 23/04/2012 tới đây.

Tại đại hội,  DTA báo cáo kết quả kinh doanh năm 2011 đạt 64,6 tỷ đồng doanh thu và đạt 1,9 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Chia cổ tức năm 2011 cho các cổ đông bằng cổ phiếu tỷ lệ 5%.

Kế hoạch tài chính cho năm 2012.

+ Trường hợp phát hành thành công.

ĐVT: VNĐ

STT

Chỉ tiêu

Số tiền

1

Tổng doanh thu

100,500,000,000

2

Tổng lợi nhuận trước thuế

23,125,000,000

3

Tổng lợi nhuận sau thuế

17,343,750,000

4

Chia cổ tức cho các cổ đông tỷ lệ 10% vốn điều lệ

13,500,000,000

+ Trường hợp phát hành không thành công.

ĐVT: VNĐ

STT

Chỉ tiêu

Số tiền

1

Tổng doanh thu

75,000,000,000

2

Tổng lợi nhuận trước thuế

9,810,840,000

3

Tổng lợi nhuận sau thuế

7,358,130,000

4

Chia cổ tức cho các cổ đông tỷ lệ 6% vốn điều lệ

6,000,000,000

Thông qua tờ trình báo cáo tiến độ phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng trong năm 2011, hủy toàn bộ phương án phát hành đã xin cho năm tài chính năm 2011.

DTA lên phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2012.

+ Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 50.000.000.000 ( Năm mươi tỷ đồng)

+ Số lượng cổ phiếu chào bán: 5.000.000 ( Năm triệu) cổ phiếu.

+ Giá chào bán dự kiến không thấp hơn : 7.000 đồng/ cổ phiếu.

+ Đối tương chào bán : Dưới 100 nhà đầu tư lớn không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo nghị quyết HĐQT.

+ Phương thức cháo bán: Chào bán riêng lẻ

Hồng Vân

cucpth

Theo Trí thức trẻ/DTA

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên