TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

DTL: Quý 4 lãi vỏn vẹn 701 triệu đồng

16-02-2013 - 16:00 PM | Doanh nghiệp

DTL: Quý 4 lãi vỏn vẹn 701 triệu đồng

Năm 2012 DTL đạt 1572,56 tỷ đồng doanh thu, giảm 15% và lãi ròng cả năm đạt 17,17 tỷ đồng, giảm 89% so với năm 2011.

Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (DTL) thông báo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2012 đã hợp nhất.

Quý 4/2012 doanh thu thuần đạt 546,38 tỷ đồng, tăng 37% và lợi nhuận sau thuế đạt vỏn vẹn 701 triệu đồng trong khi cùng kỳ quý 4/2012 lỗ 1,28 tỷ đồng.

Tỷ trọng giá vốn bán hàng trên doanh thu là 93% cùng kỳ là 90% nên lợi nhuận gộp đạt 39,78 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng mạnh 607% và các khoản chi phí như chi phí tài chính, chi phí bàn hàng, chi phí QLDN đều giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận chủ yếu do mảng doanh thu hoạt động tài chính mang lại quý 4/2012 đạt 4,17 tỷ đồng, tăng 751% so với cùng kỳ quý 4/2011.

Năm 2012 DTL đạt 1572,56 tỷ đồng doanh thu, giảm 15% và lãi ròng cả năm đạt 17,17 tỷ đồng, giảm 89% so với năm 2011.

Kết thúc năm 2012 DTL đã hoàn thành vượt kế hoạch so với kế hoạch điều chỉnh của đại hội cổng đông diễn ra ngày 08/11/2012 xuống còn 1.500 tỷ đồng doanh thu và 10 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q4/2012

Q4/2011

Thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

546.38

399.45

36.78%

1572.56

1852.63

-15.12%

Giá vốn

507.11

358.82

 

1410.99

1513.27

 

Tỷ trọng giá vốn/DT

92.81%

89.83%

 

89.73%

81.68%

 

LN gộp

39.78

40.64

-2.12%

161.57

339.36

-52.39%

DT tài chính

0.92

0.13

607.69%

3.53

7.83

-54.92%

Chi phí tài chính

26.46

29.50

-10.31%

91.68

122.33

-25.06%

Chi phí bán hàng

3.73

4.00

-6.75%

12.62

16.31

-22.62%

Chi phí quản lý DN

5.83

6.78

-14.01%

39.61

29.02

36.49%

Lợi nhuận thuần

4.17

0.49

751.02%

21.19

179.54

-88.20%

LNTT

0.74

-1.28

 

17.17

177.34

-90.32%

LNST

0.7

-1.28

 

17.17

162.38

-89.43%

LNST công ty mẹ

0.7

-1.28

 

17.17

162.38

-89.43%

Hồng Vân

cucpth

HSX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên