TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Dược Cửu Long: Ồ ạt tăng vốn trong quý 2/2015

16-03-2015 - 11:37 AM | Doanh nghiệp

Dược Cửu Long: Ồ ạt tăng vốn trong quý 2/2015

ĐHCĐ của Dược Cửu Long đã thông qua kế hoạch phát hành 36,2 triệu cổ phiếu để tăng vốn, bao gồm 4 đợt

Ngày 13/03/2015, CTCP Dược phẩm Cửu Long (mã: DCL) tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

Lợi nhuận kế hoạch năm 2015 tăng gần 60% so với năm 2014

Đại hội đã thông qua tờ trình của HĐQT về tình hình kinh doanh năm 2014, định hướng hoạt động năm 2015.

Theo đó, năm 2015, công ty dự kiến chi trả cổ tức với tỷ lệ 10 - 15% bằng cổ phiếu. Đầu năm 2014, DCL cũng đặt kế hoạch chi trả cổ tức với tỷ lệ 10 – 15% bằng tiền mặt nhưng sau ĐHCĐ, việc chi trả cổ tức được thay đổi thành tỷ lệ 10% bằng cổ phiếu.

Công ty đặt kế hoạch doanh thu thuần năm 2015 là 840 tỷ đồng – tăng 18,4%, lợi nhuận sau thuế là 50 tỷ đồng – tăng 57,7% so với năm 2014.

Phê duyệt cho FIT được phép sở hữu 65% vốn điều lệ DCL

ĐHCĐ thông qua việc từ nhiệm của các ông: Ông Lê Thanh Tuấn – Chủ tịch và thành viên HĐQT, ông Phạm Thiện Long – Thành viên HĐQT, Lưu Quế Minh – Thành viên HĐQT, Trần Đức Hùng – Trưởng ban và thành viên BKS, Lê Văn Đăng – Thành viên BKS.

HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2017 được bổ nhiệm bổ sung 02 thành viên HĐQT là ông Nguyễn Văn Sang và ông Bùi Xuân Trung. Theo đó, HĐTQ của DCL hiện nay bao gồm ông Nguyễn Văn Sang – Chủ tịch, Ông Lương Văn Hóa – Thành viên, bà Nguyễn Thị Minh Trang – Thành viên, ông Bùi Xuân trung – Thành viên, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Thành viên.

ĐHCĐ cũng thông qua phê duyệt cho CTCP Đầu tư F.I.T (mã: FIT) được phép sở hữu 65% vốn điều lệ thông qua việc mua cổ phần phát hành thêm của DCL trong đợt phát hành tăng vốn 2015 và mua thêm cổ phần của các cổ đông hiện hữu của DCL mà không phải chào mua công khai.

ĐHCĐ đồng ý thay đổi phương án thực hiện chương trình ESOP cho cán bộ nhân viên căn cứ nghị quyết ĐHCĐ năm 2008. Theo đó, hủy nội dung của chương trình ESOP 2010, ESOP 2011 và thay thế bằng chương trình ESOP 2015, cụ thể:

Dự kiến phát hành 145.788 cổ phiếu DCL của CTCP Dược phẩm Cửu Long. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông hạn chế chuyển nhượng 3 năm. Mệnh giá: 10.000 đồng/cp. Giá phát hành: 15.000 đồng/cp. Đối tượng phát hành dự kiến: cán bộ công nhân viên thuộc cấp quản lý hiện đang làm việc cho công ty. Thời gian thực hiện: quý 2/2015

Dự kiến phát hành hơn 36,2 triệu cổ phiếu để tăng vốn

Tờ trình tăng vốn năm 2015 đã được thông qua với số lượng cổ phần dự kiến phát hành là 36.205.268 cổ phiếu được chia làm 04 đợt

Đợt 1: ESOP 2015 với 145.788 cổ phần (như trên)

Đợt 2: Phát hành cổ phiếu huy động vốn từ cổ đông hiện hữu với 10.059.480 cổ phần, giá phát hành 20.000 đồng/cp, dự kiến vào quý 2/2015 ngay sau chương trình ESOP 2015. Vốn huy động từ đợt này (201,2 tỷ đồng) được sử dụng để xây dựng nhà xưởng, kho chứa; mua sắm bổ sung máy móc; nghiên cứu phát triển sản phẩm mới … (150 tỷ đồng) và bổ sung vốn lưu động 51,2 tỷ đồng.

Đợt 3: Phát hành cổ phiếu huy động vốn từ cổ đông chiến lược với 5.000.000 cổ phần, giá phát hành giả định là 26.000 đồng/cp, thời gian dự kiến cũng vào quý 2/2015. Số vốn thu được ước tính là 130 tỷ đồng được sử dụng để xây dựng nhà xưởng, kho chứa; mua sắm bổ sung máy móc; nghiên cứu phát triển sản phẩm mới … (100 tỷ đồng) và bổ sung vốn lưu động 30 tỷ đồng.

Đợt 4: phát hành 20.095.168 cổ phần, trong đó phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10% (số lượng cụ thể căn cứ vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành vào thời điểm phát hành); phát hành cổ phiếu để thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu với số lượng bằng 20.095.168 cổ phần trừ đi số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức 10% như trên.

Thời gian dự kiến: quý 3/2015 sau đợt 2 và đợt 3.

Mai Linh

Minh Trang

Theo Trí thức trẻ/DCL

Trở lên trên