TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Đường Quảng Ngãi phát hành 4,2 tỷ đồng cổ phiếu cho người lao động

24-11-2009 - 17:54 PM | Doanh nghiệp

Đường Quảng Ngãi phát hành 4,2 tỷ đồng cổ phiếu cho người lao động

Giá bán là 30.281 đồng/cổ phần; Cổ phần này sẽ không được chuyển nhượng trong thời hạn 1 năm kể từ ngày phát hàn.

Ngày 18/11/2009, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.

Theo phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 12/8/2009, công ty sẽ phát hành 422.159 cổ phiếu (tương ứng với 5% vốn cổ phần đang lưu hành) cho 50 người là cán bộ đang giữ các chức vụ từ phó phòng, ban công ty trở lên; giám đốc, phó giám đốc các đơn vị thành viên của công ty; trưởng ban kiểm soát, chủ tịch công đoàn, bí thư đoàn thanh niên công ty.

Giá bán là 30.281 đồng/cổ phần, bằng giá đấu thành công bình quân của phần vốn nhà nước tại công ty.

Cổ phần này sẽ không được chuyển nhượng trong thời hạn 1 năm kể từ ngày phát hành.

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHCĐ thông qua, năm 2009 doanh thu của công ty là 1.592.504 triệu đồng, lợi nhuận trước thuế là 45.360 triệu đồng, tỷ lệ cổ tức 30% và EPS là 4.154 đồng/cổ phiếu.
 
Hạnh Lệ (theo SSC/ CTCP Đường Quảng Ngãi)

hanhle

Trở lên trên