TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

DXG: 26/4 ĐKCC nhận cổ tức bằng cổ phiếu 5:1 và phát hành CP từ nguồn VCSH tỷ lệ 20:1

15-04-2013 - 19:09 PM | Doanh nghiệp

DXG: 26/4 ĐKCC nhận cổ tức bằng cổ phiếu 5:1 và phát hành CP từ nguồn VCSH tỷ lệ 20:1

Tổng lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức và trả cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu là 10,5 triệu đơn vị.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức đăng ký: CTCP Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Đất Xanh (DXG)

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/04/2013

Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

1/Trả cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu:

- Số lượng cổ phiếu phát hành: 8.400.000 cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 5:1 (cổ đông sở hữu 05 cổ phần cũ sẽ được nhận thêm 01 cổ phần mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị huỷ.

2/Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Số lượng cổ phiếu phát hành: 2.100.000 cổ phần

- Tỷ lệ thực hiện: 20:1 (cổ đông sở hữu 20 cổ phần cũ sẽ được nhận thêm 01 cổ phần mới)

- Địa điểm thực hiện:

Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần bằng nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần bằng nguồn vốn chủ sở hữu tại trụ sở Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh và xuất trình chứng minh nhân dân.

thanhhuong

VSD

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên