TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

DXP: Chuyển niêm yết sang sàn Hà Nội

03-04-2009 - 08:24 AM | Doanh nghiệp

DXP: Chuyển niêm yết sang sàn Hà Nội

Lợi nhuận trước thuế năm 2008 của CTCP Cảng Đoạn Xá gấp 3 kế hoạch và gấp 2 năm 2007 song Ban Lãnh đạo nhất trí chuyển niêm yết từ sàn HoSE sang sàn Hà Nội.

Đại hội cổ đông thường niên 2009 đã thông qua báo cáo doanh thu năm 2008 đạt 102,77 tỷ đồng, vượt 51%KH, tăng 37% so với năm 2007, LNTT đạt 33,29 tỷ đồng, gấp 3 kế hoạch, gấp 2 năm 2007.

Đại hội thông qua phương án chia cổ tức năm 2008 tỷ lệ 32% bằng tiền, trong đó đã chia 12%, còn lại 20% sẽ chia sau ĐHCĐ.

Chỉ tiêu 2009 là đạt 80 tỷ đồng doanh thu và 16 tỷ đồng LNTT. Tổng mức đầu tư năm 2009 dự kiến là 22,85 tỷ đồng trong đó vốn vay là 4,5 tỷ đồng.

Đại hội cũng đã thông qua báo cáo chuyển sàn giao dịch chứng khoán của Hội đồng quản trị của Công ty: Huỷ niêm yết chứng khoán (DXP) tại Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM, đăng ký niêm yêt chứng khoán tại Trung tâm giao dịch Hà Nội, uỷ quyền cho HĐQT và Ban giám đốc Công ty thực hiện các nội dung trên.

Về mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát công ty năm 2009 là 2% tổng lợi nhuận trước thuế kế hoạch (16 tỷ đồng). Ngoài khoản thù lao cố định trên, các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát sẽ được hưởng thêm phần trăm thù lao trên LNTT vượt kế hoạch theo quy chế trả lương trên doanh thu vượt kế hoạch của Doanh nghiệp Nhà nước.

Phương Mai

phuongmai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên