TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

DZM-mẹ: Lãi cả năm 2012 đạt 1,4 tỷ đồng, giảm 95% so năm với trước

12-02-2013 - 08:00 AM | Doanh nghiệp

DZM-mẹ: Lãi cả năm 2012 đạt 1,4 tỷ đồng, giảm 95% so năm với trước

Lũy kế cả năm 2012 DZM đạt 220,12 tỷ đồng doanh thu, giảm 34% và lợi nhuận sau thuế đạt 1,4 tỷ đồng, giảm 94% so với năm 2011.

Công ty Cổ phần chế tạo máy Dzĩ An Việt Nam (DZM)-mẹ thông báo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2012.

Riêng quý 4/2012 doanh thu thuần đạt 54,49 tỷ đồng, giảm 62% và lợi nhuận sau thuế đạt 3,5 tỷ đồng giảm 67% so với cùng kỳ quý 4/2011.

Tỷ trọng giá vốn hàng bán trên doanh thu là 69% cùng kỳ là 65% nên dẫn đến lợi nhuận gộp đạt 16,69 tỷ đồng, giảm 67% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ doanh thu tài chính tăng đột biến 250% nhưng các khoản chi phí đều giảm theo doanh thu, chi phí tài chính  giảm 10%, chi phí bán hàng giảm 70% và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 3% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế cả năm 2012 DZM đạt 220,12 tỷ đồng doanh thu, giảm 34% và lợi  nhuận sau thuế đạt 1,4 tỷ đồng, giảm 94% so với năm 2011.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Quý 4/2012

Quý 4/2011

Thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

54,49

144,64

-62,33%

220,12

335,67

-34,42%

Giá vốn

37,8

94,01

 

149,42

224,49

 

Tỷ trọng giá vốn/DT

69,37%

65,00%

 

67,88%

66,88%

 

LN gộp

16,69

50,64

-67,04%

70,7

111,17

-36,40%

LNTT

4,19

12,56

-66,64%

3,32

27,21

-87,80%

LNST

3,57

10,67

-66,54%

1,4

23,13

-93,95%

 

Hồng Vân

cucpth

HNX

Trở lên trên