TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

EBS: 6 tháng lãi 17,55 tỷ đồng

17-07-2012 - 15:16 PM | Doanh nghiệp

EBS: 6 tháng lãi 17,55 tỷ đồng

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2012, của EBS đạt 51,49 tỷ đồng doanh thu và 17,55 tỷ đồng LNST, doanh thu tăng 45% và LNST tăng đột biến 231% so với cùng kỳ năm 2011.

Công ty Cổ phần sách Giáo dục tại thành phố Hà Nội (EBS) thông báo  kết quả kinh doanh quý II/2012.

Doanh thu quý 2/2012 đạt 40,76 tỷ đồng, tăng 55%, LNTT đạt 6,7 tỷ đồng, tăng  14% và LNST đạt 5,06 tỷ đồng, tăng  14,22% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mảng doanh thu từ hoạt động kinh doanh quý 2/2012 là 6,67 tỷ đồng, tăng 20%, lợi nhuận gộp đạt 10,2 tỷ đồng, tăng 83% so với cùng kỳ.

Theo EBS giải trình nguyên nhân LNST quý 2/2012 tăng so với LNST quý 2/2011 là 629 triệu đồng: Do quý 2/2012, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty tăng 14,45 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2011.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2012, của EBS đạt 51,49 tỷ đồng doanh thu và 17,55 tỷ đồng LNST, doanh thu tăng 45% và LNST tăng đột biến 231% so với cùng kỳ năm 2011.

Được biết, EBS lên kế hoạch dự kiến đạt 105 tỷ đồng doanh thu và 15,5 tỷ đồng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2012. Mức chi cổ tức dự kiến  tỷ lệ 10% - 12%

Báo cáo KQKD
Chỉ tiêu QII/2012 QII/2011 Thay đổi 6T/2012 6T/2011 Thay đổi
Doanh thu thuần 40.76 26.31 54.92% 51.49 35.54 44.88%
Giá vốn 30.56 20.73   39.86 29.56  
Tỷ trọng giá vốn/DT  74.98% 78.79%   77.41% 83.17%  
LN gộp 10.2 5.57 83.12% 11.63 6.28 85.19%
DT tài chính 3.46 5.51 -37.21% 5.18 9.13 -43.26%
Chi phí bán hàng 4.79 3.52 36.08% 6.29 4.65 35.27%
Chi phí QL DN 2.18 1.38 57.97% 3.33 2.34 42.31%
Lợi nhuận thuần 6.67 5.58 19.53% 7.15 7.02 1.85%
Lợi nhuận khác       16,18    
LNTT 6.68 5.86 13.99% 23.33 7.02 232.34%
LNST 5.06 4.43 14.22% 17.55 5.29 231.76%
Hồng Vân

cucpth

Theo Trí thức trẻ/SSC

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên