TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

EFI: Mức cổ tức năm 2012 dự kiến đạt 11%

14-03-2012 - 08:15 AM | Doanh nghiệp

EFI: Mức cổ tức năm 2012 dự kiến đạt 11%

Công ty cũng xin ý kiến cổ đông miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT của ông Phạm Thanh Nam.

Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục (EFI) thông báo Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua kết quả kinh doanh năm 2011 và kế hoạch năm 2012 trình ĐHCĐ thường niên tới đây.

Kế hoạch tổng doanh thu năm 2012 dự kiến là 36,9 tỷ đồng, giảm 16,9% so với thực hiện năm 2011. Tuy nhiển, kế hoạch LNTT tăng 8,57% lên 15,2 tỷ đồng. Mức cổ tức năm 2012 dự kiến đạt 11%.

Công ty dự kiến họp ĐHCĐ ngày 24/3 tới đây. Tại đại hội, công ty cũng xin ý kiến cổ đông miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT của ông Phạm Thanh Nam (đã có đơn xin từ nhiệm) và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Chỉ tiêu

KQKD 2011

Kế hoạch 2012

Tăng trưởng

Tổng doanh thu

44.4

36.9

-16.89%

LNTT

14

15.2

8.57%

Cổ tức dự kiến

10%

11%

10.00%

Hải An

thanhhuong

Theo Trí thức trẻ/HNX

Trở lên trên