TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

EID: Quý I/2012 lãi ròng 1,88 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ

12-04-2012 - 07:27 AM | Doanh nghiệp

EID: Quý I/2012 lãi ròng 1,88 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ

Năm 2012 đặt kế hoạch 293,8 tỷ đồng doanh thu; LNTT đạt 37,6 tỷ đồng và cổ tức ở mức 15%.

CTCP Đầu tư và phát triển giáo dục Hà Nội (mã CK: EID) công bố báo cáo tài chính quý 1 năm 2012.

Theo đó, doanh thu thuần đạt 40,4 tỷ đồng tăng 20,38% so với cùng kỳ năm 2011.

Trong kỳ các khoản chi phí phát sinh đều tăng cao hơn so với cùng kỳ trong đó chi phí tài chính lên tới gần 530 triệu đồng trong khi cùng kỳ chỉ là 67 triệu đồng, doanh thu từ hoạt động này cũng giảm 44% so với quý I/2011.

Sau khi trừ đi các chi phí, LNST của EID đạt 1,88 tỷ đồng tăng 10% so với quý I/2011.

ĐHĐCĐ thường niên của EID đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012 với 293,8 tỷ đồng doanh thu (phấn đầu 320 tỷ đồng); LNTT đạt 37,6 tỷ đồng (phấn đấu 42 tỷ đồng) và cổ tức ở mức 15% (phấn đấu 16%).

Chỉ tiêu

Quý 1/2012

Quý 1/2011

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

40.426.055.272

33.560.403.472

Giá vốn hàng bán

33.907.389.674

29.249.355.290

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ

6.518.665.598

4.311.048.182

Doanh thu hoạt động tài chính

962.994.504

1.717.038.073

Chi phí tài chính

520.143.359

67.075.076

- Trong đó: Chi phí lãi vay

529.506.759

67.055.936

Chi phí bán hàng

2.773.608.881

1.890.385.037

Chi phí quản lý doanh nghiệp

1.671.356.832

1.790.609.321

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

2.516.551.030

2.280.016.821

Lợi nhuận khác

-6.572.950

420.374

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

2.509.978.080

2.280.437.195

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

1.882.483.560

1.710.327.896

Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)

129

114

Trần Dũng

thanhtu

Theo Trí thức trẻ/EID

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên