TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

EPS cả năm của SFC đạt 6.559 đồng; VTV đạt 3.932 đồng

28-01-2010 - 09:04 AM | Doanh nghiệp

EPS cả năm của SFC đạt 6.559 đồng; VTV đạt 3.932 đồng

LNST quý IV của SFC giảm, đạt 13,4 tỷ đồng; LNST quý IV của VTV tăng, đạt 9,4 tỷ đồng.

Trong quý IV, CTCP Nhiên Liệu Sài Gòn (MCK: SFC) đạt 321,4 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, giảm nhẹ so với quý III; và 20,3 tỷ đồng lợi nhuận gộp. Doanh thu tài chính đạt 2,2 tỷ đồng; chi phí tài chính không đáng kể.

Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp trong quý IV giảm nhẹ.

Lợi nhuận thuần đạt 15,26 tỷ đồng; lợi nhuận khác hơn 1 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế quý IV đạt 16,3 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế quý IV đạt 13,4 tỷ đồng.

Theo SFC, lợi nhuận sau thuế quý IV giảm (quý III, LNST đạt 17,99 tỷ đồng) do trong quý IV có khoản lợi nhuận từ chuyển nhượng dự án 143-145 Điện Biên Phủ, Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

Lũy kế cả năm, doanh thu đạt 1.108,5 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp đạt 88,85 tỷ đồng. So với 2008, doanh thu giảm 7,96%, lợi nhuận gộp tăng 36,4% do giá vốn hàng bán giảm 10,5%.

Lãi từ hoạt động tài chính đạt 3,5 tỷ đồng; lợi nhuận khác 1,3 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 52,4 tỷ đồng tăng 161,6% so với 2008.

Lợi nhuận trước thuế đạt 53,7 tỷ đồng, tăng gần 140%; lợi nhuận sau thuế đạt 43,56 tỷ đồng tăng tăng 160% so với 2008.

Tổng tài sản ngày 31/12/2010 đạt 243,767 tỷ đồng tăng 80,4% so với 2008; trong đó nợ phải trả 111,56 tỷ đồng. Vốn điều lệ 81,086 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần 9,2 tỷ đồng; lợi nhuận chưa phân phối là 34 tỷ đồng. EPS theo SFC cả năm đạt 6.559 đồng/CP.

CTCP Vật tư Vận tải Xi măng (MCK: VTV) vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV/2009. Theo đó:

Quý IV, VTV đạt 427,5 tỷ đồng doanh thu, tăng 58,3%; và 77 tỷ đồng lợi nhuận gộp tăng 57,7% so với cùng kỳ 2008.

Các khoản chi phí tài chính, quản lý doanh nghiệp, bán hàng tăng mạnh, doanh thu tài chính giảm số tuyệt đối 2,5 tỷ đồng làm cho lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chỉ tăng 40,8% so với cùng kỳ 2008 đạt 10,67 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế quý IV đạt 10,78 tỷ đồng, tăng 6,9% so với cùng kỳ 2008 (Quý IV 2008 có khoản lợi nhuận khác 2,5 tỷ đồng).

Cả năm, doanh thu đạt 1.335 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 245 tỷ đồng; lợi nhuận thuần đạt 26,67 tỷ đồng. So với 2008, doanh thu tăng 15,6%; lợi nhuận gộp tăng 17,7%; lợi nhuận thuần giảm 12,3%. Trong năm, ghi nhận sự tăng đột biến chi phí tài chính từ khoảng 3 tỷ đồng năm 2008 lên 18,47 tỷ đồng năm 2009.

Lợi nhuận trước thuế cả năm đạt 28,89 tỷ đồng giảm 15,6%; lợi nhuận sau thuế đạt 25,3 tỷ đồng, giảm 26%.

EPS cả năm theo VTV đạt 3.932 đồng.

Tổng tài sản ngày 31/12/2009 là 514,75 tỷ đồng; nợ phải trà là 366,16 tỷ đồng; vốn điều lệ 65 tỷ đồng; thặng dự vốn cổ phần 40,22 tỷ đồng; cổ phiếu quỹ 101 triệu đồng; quỹ đầu tư phát triển 30,77 tỷ đồng. 


Q. Nguyễn
Theo SFC, VTV, HSX, HNX

quynhnn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên