TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

EVE: LNST sau kiểm toán giảm 9,2% do trích quỹ Nghiên cứu và Phát triển Khoa học công nghệ

28-03-2011 - 11:32 AM | Doanh nghiệp

EVE: LNST sau kiểm toán giảm 9,2% do trích quỹ Nghiên cứu và Phát triển Khoa học công nghệ

Với sự điều chỉnh này, EPS năm 2010 của công ty đạt 7.474 đồng.

Công ty cổ phần Everpia Việt Nam (EVE) thông báo báo cáo kiểm toán năm 2010.

Theo nội dung báo cáo kiểm toán, LNST của công ty giảm từ 112,58 tỷ đồng xuống còn 102,22 tỷ đồng sau kiểm toán. Mức giảm này tương đương 9,2%.

Doanh thu thuần điều chỉnh giảm từ 577,7 tỷ đồng xuống còn 563,99 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp điều chỉnh giảm nhẹ từ 238,12 tỷ đồng còn 236,91 tỷ đồng.

Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng từ 51 tỷ đồng lên 67,41 tỷ đồng sau kiểm toán. Với sự điều chỉnh này, EPS năm 2010 của công ty đạt 7.474 đồng.

Update:

Theo phản hồi từ EVE, để giải thích cho sự chênh lệnh lợi nhuận nêu trên, công ty cho biết, vào đầu tháng 3 năm 2011, trong giới hạn cho phép của luật Thuế thu nhập doanh nghiệp mới, Hội đồng quản trị EVE đã quyết định trích quỹ Nghiên cứu và Phát triển Khoa học công nghệ cho sản phẩm chăn ga gối đệm từ 10% lợi nhuận trước thuế của công ty năm 2010, tương đương với 14,4 tỷ đồng. Số tiền trích quỹ này, trong báo cáo Kiểm toán được ghi chép vào tài khoản Chi phí quản lý Doanh nghiệp.

Trong trường hợp không trích quỹ, thì lợi nhuận trước thuế của EVE đạt 144 tỷ đồng, LNST đạt 113 tỷ đồng, tức tăng 31,2% so với năm 2009. Đồng thời, EPS sẽ đạt 8.320 đồng, tăng 7,14% cho dù trong năm 2010, công ty có thực hiện phát hành riêng lẻ 3 triệu cổ phần.

Báo cáo tài chính trước kiểm toán
Báo cáo tài chính sau kiểm toán

Minh Thành
Theo HoSE

thanhhuong

Trở lên trên