TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

EVE: Năm 2011 đặt mục tiêu lãi 130 tỷ đồng

21-03-2011 - 18:35 PM | Doanh nghiệp

EVE: Năm 2011 đặt mục tiêu lãi 130 tỷ đồng

Công ty sẽ chi trả cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt là 20%. Phát hành cổ phiếu thường tỷ lệ 50%...Các nội dung này sẽ được trình ĐHCĐ thường niên năm 2011 tổ chức ngày 16/04 tới.

Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam (mã CK: EVE) công bố Nghị quyết số 001/NQHĐQT/2011ngày 19/3/2011 thông qua những nội dung chính sau:

Thông qua báo cáo về hoạt động kinh doanh và BCTC năm 2010 với doanh thu đạt hơn 567,480 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 144,091 tỷ đồng.

Về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2010 công ty sẽ chi trả cổ tức bằng tiền mặt là 20%. Việc phân phối này sẽ được trình xin ý kiến chấp thuận của ĐHCĐ thường niên năm 2011.

Về phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, EVE sẽ chi trả cổ phiếu thưởng tỷ lệ 50%. Việc phát hành cổ phiếu thưởng sẽ được trình xin ý kiến ĐHCĐ thường niên năm 2011.

Về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho các CBNV, Hội đồng quyết định điều chỉnh phương án phát hành với số lượng quyền mua là 410.000 quyền (1 quyền mua tương ứng với 1 cổ phiếu) cho cán bộ công nhân viên chủ chốt đã được thông qua năm 2010; Giá phát hành là 20.000 đ x Tỷ lệ pha loãng cổ phiếu. Thời gian phát hành sau khi xin được ý kiến của UBCK dự kiến vào tháng 7 năm 2011.

Năm 2011, EVE đặt kế hoạch doanh thu 719 tỷ đồng và lợi nhuận 130 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 sẽ được công ty tổ chức vào hồi 9h30 ngày 16/04 tại khách sạn Fortuna, số 6B Láng Hạ, Hà Nội.

Trần Dũng
Theo SSC

thanhtu

Trở lên trên