TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

FBA: 2/1/2013 ĐKCC thực hiện quyền mua trái phiếu chuyển đổi tỷ lệ 1:0,047

18-12-2012 - 20:30 PM | Doanh nghiệp

FBA: 2/1/2013 ĐKCC thực hiện quyền mua trái phiếu chuyển đổi tỷ lệ 1:0,047

Số lượng trái phiếu chuyển đổi chào bán: 160.000 trái phiếu, giá phát hành 100.000 đồng/Trái phiếu

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức đăng ký: CTCP Tập đoàn Quốc tế FBA (FBA)

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/01/2013

Lý do và mục đích: Thực hiện quyền mua trái phiếu chuyển đổi chào bán cho cổ đông hiện hữu

- Số lượng trái phiếu chuyển đổi chào bán: 160.000 trái phiếu

- Giá phát hành: 100.000 đồng/01 trái phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 1:0,047 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, 1.000 quyền mua được mua 47 
trái phiếu chuyển đổi)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý trái phiếu lẻ (nếu có):

+ Số lượng trái phiếu cổ đông đặt mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị;

+ Số trái phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và số trái phiếu cổ đông không đặt mua hết sẽ được ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chào bán cho các đối tượng theo thứ tự ưu tiên: cổ đông hiện hữu, cán bộ công nhân viên trong Công ty, tổ chức cá nhân bên ngoài, nhưng giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 325 cổ phiếu FBA tại thời điểm chốt danh sách tương ứng với 325 quyền mua. Số trái phiếu mới được quyền mua theo tỷ lệ 1:0,047 là 3.25 x 4,7 = 15,275 trái phiếu, làm tròn xuống là 15 trái phiếu.

- Quy định về chuyển nhượng:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 15/01/2013 đến 04/02/2013

+ Quyền mua trái phiếu được phép chuyển nhượng và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (không chuyển nhượng cho người thứ ba).

- Quy định về trái phiếu đặt mua:

+ Trái phiếu chuyển đổi chào bán cho cổ đông hiện hữu là loại tự do chuyển nhượng

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền: từ ngày 15/01/2013 đến ngày 08/02/2013

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với cổ đông đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục đăng ký mua, chuyển nhượng quyền mua và nộp tiền tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký;

+ Đối với cổ đông chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục đăng ký mua, chuyển nhượng quyền mua và nộp tiền tại trụ sở chính của Công ty

thunm

Theo Trí thức trẻ/VSD

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên