TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

FCN, PSB: Kết quả kinh doanh quý 3

26-10-2012 - 09:53 AM | Doanh nghiệp

FCN, PSB: Kết quả kinh doanh quý 3

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, FCN lãi ròng 60,4 tỷ đồng, tăng nhẹ 5,24% so với cùng kỳ.

Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm FECON (FCN): Doanh thu thuần quý 3 giảm 43,46% còn 115,2 tỷ đồng, lãi gộp giảm 35,47% còn 40,1 tỷ đồng.

LNST của riêng quý 3 đạt 11,34 tỷ đồng, giảm 53,58% trong đó phần LNST thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 11,16 tỷ đồng, giảm hơn 49%.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, FCN lãi ròng 60,4 tỷ đồng, tăng nhẹ 5,24% so với cùng kỳ.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q3/2012

Q3/2011

Thay đổi

9T/2012

9T/2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

115.2

203.75

-43.46%

652.61

537.93

21.32%

Giá vốn

111.1

141.60

-21.54%

498.67

387.67

28.63%

Tỷ trọng giá vốn/DT

96.44%

69.50%

 

76.41%

72.07%

 

LN gộp

40.1

62.14

-35.47%

153.94

150.26

2.45%

LNST

11.34

24.43

-53.58%

60.67

64.72

-6.26%

LN ròng

11.16

22.06

-49.41%

60.4

57.34

5.34%

 FCN-HN- Báo cáo kết quả kinh doanh quý 3

Công ty cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình (PSB): Riêng quý 3, doanh thu quý 3 đạt 4,27 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận gộp đạt 304 triệu đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. LNST của riêng quý 3 đạt 4,9 tỷ đồng, giảm 22,6% so với cùng kỳ. Luỹ kế 9 tháng đạt 15,36 tỷ đồng, tăng 10,74% so với 9 tháng năm 2011.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q3/2012

Q3/2011

Thay đổi

9T/2012

9T/2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

4.27

2.85

49.82%

25.5

262.38

-90.28%

Giá vốn

3.97

2.61

52.11%

22.16

253.22

-91.25%

Tỷ trọng giá vốn/DT

92.97%

91.58%

 

86.90%

96.51%

 

LN gộp

0.3

0.24

25.00%

3.34

9.16

-63.54%

DT tài chính

12.5

15.81

-20.94%

47.84

51.7

-7.47%

LNST

4.9

6.33

-22.59%

15.36

13.87

10.74%

  PSB- Báo cáo kết quả kinh doanh quý 3

Thanh Hiên

thanhhuong

Theo Trí thức trẻ/HSX/PSB

Trở lên trên