TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

FDT: 20/2 GDKHQ nhận cổ tức 7% và họp ĐHCĐ

05-02-2013 - 21:29 PM | Doanh nghiệp

FDT: 20/2 GDKHQ nhận cổ tức 7% và họp ĐHCĐ

Thời gian thanh toán: Ngày 01/03/2013.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức đăng ký: Công ty Cổ phần Fiditour (FDT)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/2/2013

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/02/2013

1. Trả cổ tức bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện: đối với cổ phiếu phổ thông tạm ứng lần 3 năm 2012: 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

- Thời gian thanh toán: Ngày 01/03/2013.

- Địa điểm thực hiện:

• Đối với chứng khoán đã lưu ký: Cổ đông nhận cổ tức tại Công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản.

• Đối với chứng khoán chưa lưu ký: cổ đông nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Tài chính – Kế hoạch Công ty Fiditour.

• Chứng từ kèm theo khi đến nhận cổ tức bằng tiền mặt:

Đối với cổ đông là cá nhân: Chứng minh nhân dân (cổ đông ủy quyền cho người khác nhận thay vui lòng kèm thêm giấy ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú).

Đối với cổ đông là tổ chức: Giấy giới thiệu (hoặc ủy quyền) do người đại diện pháp luật của tổ chức ký; Chứng minh nhân dân của người được giới thiệu.

2. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 15/03/2013.

- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Kim Đô – 123 Nguyễn Huệ, Quận 1, tp. Hồ Chí Minh.

- Nội dung họp: Thông qua báo cáo hoạt động 05 năm 2008-2012; Kế hoạch kinh doanh 05 năm 2013 – 2017; Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 và các nội dung khác.

thanhhuong

VSD

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên