TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

FPT: Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đạt 1.204 tỷ đồng, tăng trưởng 11% so với cùng kỳ

21-07-2011 - 09:15 AM | Doanh nghiệp

FPT: Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đạt 1.204 tỷ đồng, tăng trưởng 11% so với cùng kỳ

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 712 tỷ đồng, lãi cơ bản cổ phiếu bình quân 3.682 đồng.

Tập đoàn FPT đã đạt được kết quả kinh doanh khả quan trong 6 tháng đầu năm 2011. Doanh thu gần 12.190 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước và vượt kế hoạch 6 tháng đầu năm.

Lợi nhuận trước thuế đạt 1.204 tỷ đồng, tăng trưởng 11% so với cùng kỳ năm 2010. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 712 tỷ đồng, lãi cơ bản cổ phiếu bình quân 3.682 đồng

Sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt phương án tái cấu trúc, FPT đã nhanh chóng triển khai chiến lược OneFPT trong đó đã triển khai rà soát và điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2011 từ mức tăng trưởng 20% lên 30%.

Với kế hoạch mới, tính đến hết tháng 6 năm 2011, FPT đã hoàn thành 46% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận cả năm 2011

Mảng viễn thông: Doanh thu của Công ty viễn thông FPT (FPT telecom) đạt 1556 tỷ đồng, tăng trưởng 35% so với cùng kỳ năm 2010, và hoàn thành 49% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 382 tỷ đồng, hoàn thành 49% kế hoạch năm.

Tích hợp hệ thống: 6 tháng đầu năm , Công ty hệ thống thông tin FPT đạt 1.610 tỷ đồng, tăng trưởng 16% so với cùng kỳ năm 2010 và hoàn thành 38% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt trên 201 tỷ đồng.

Lĩnh vực xuất khẩu phần mềm (FPT Software):, sau 6 tháng đầu năm doanh thu đạt trên 586 tỷ đồng, tăng trưởng 28% so với cùng kỳ năm 2010 và hoàn thành 45% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt trên 157 tỷ đồng, hoàn thành 122% kế hoạch đề ra và đạt được 53% kế hoạch năm

Lĩnh vực phân phối và sản suất các sản phẩm công nghệ: FPT Trading đã đạt mức doanh thu ấn tượng 8.118 tỷ đồng tăng 20% so với cùng kỳ và hoàn thành 47% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế của FPT trading đạt 107% kế hoạch đề ra, tương ứng 279 tỷ đồng và hoàn thành 52% kế hoạch năm

Mảng giáo dục: FPT Education đạt mức tăng trưởng tốt, tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng tại Hòa Lạc và Đà Nẵng.
 
Kiều Thuật
Theo FPT

duchai

Trở lên trên