TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDT: EPS cả năm 2011 đạt 4.064 đồng

19-01-2012 - 12:13 PM | Doanh nghiệp

GDT: EPS cả năm 2011 đạt 4.064 đồng

Riêng quý IV/2011 doanh thu thuần đạt 64,93 tỷ đồng so với cùng kỳ tăng 26,45%,LNST đạt 7,81 tỷ đồng,tăng 16,22% so với cùng kỳ.

Công ty cổ phần chế biến Gôc Đức Thành (GDT) công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý IVcả năm 2011.

Riêng quý IV/2011 doanh thu thuần đạt 64,93 tỷ đồng so với cùng kỳ tăng 26,45%,LNST đạt 7,81 tỷ đồng,tăng 16,22% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 16,15 tỷ đồng giảm 1,82% so với năm 2010.

Lũy kế năm 2011, GDT đạt 42,16 tỷ đồng LNST tăng 25,25% so với cùng kỳ năm trước. EPS cả năm 2011 đạt 4.064 đồng.

Năm 2011, ĐHCĐ đưa ra kế hoạch 191,8 tỷ đồng doanh thu và 59,8 tỷ đồng LNST (trong đó kế hoạch lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh là 34,89 tỷ đồng), như vậy, kết thúc năm 2011, GDT vượt 14,54% doanh thu và vượt 20,84% kế hoạch lợi nhuận.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q4/2011

Q4/2010

Thay đổi

Năm 2011

Năm 2010

Thay đổi

Doanh thu thuần

64.93

51.35

26.45%

219.69

175.02

25.52%

Giá vốn

48.77

34.89


144.87

110.03


Tỷ trọng giá vốn/DT

75.11%

67.95%


65.94%

62.87%


LN gộp

16.15

16.45

-1.82%

74.81

64.98

15.13%

DT tài chính

1.59

0.96


7.27

4.38


Chi phí tài chính

0.75

1.14


2.84

4.65


Chi phí bán hàng

3.24

3.54


12.64

12.31


Chi phí QL DN

4.29

4.94


15.77

13.69


Lợi nhuận thuần

9.49

7.81


50.83

38.71


Lợi nhuận khác

0.34

0.05


2.07

2.75


LNTT

9.83

7.86


52.91

41.46


LNST

7.81

6.72

16.22%

42.16

33.66

25.25%

EPS đồng

753

648


4.064

3.245


Hồng Vân

cucpth

Theo Trí thức trẻ/GDT

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên