TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GGG: Tăng vốn lên gấp đôi để thực hiện dự án Greenwich Village

06-05-2010 - 14:13 PM | Doanh nghiệp

GGG: Tăng vốn lên gấp đôi để thực hiện dự án Greenwich Village

Trong năm 2010, GGG sẽ phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ gần 82 tỷ đồng lên gần 180,3 tỷ đồng.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 của GGG đã có Nghị quyết thông qua các nội dung quan trọng của GGG trong năm 2010.

Tăng vốn điều lệ lên trên 180 tỷ đồng

Theo phương án được thông qua, giai đoạn 1 GGG sẽ phát hành 409.749 cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 5% vốn điều lệ ( 20:1), nguồn vốn dự kiến sử dụng cho việc phát hành lấy từ Lợi nhuận giữ lại dự kiến là 4.097.490.000 đồng. Phát hành 409.749 cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 20:1. Nguồn sử dụng được lấy từ phần thặng dư vốn của Công ty

Giai đoạn 2: Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, số lượng chào bán 7.211.574 cổ phần, tỷ lệ thực hiện 5:4. Giá chào bán dự kiến không thấp hơn giá trị sổ sách của công ty tại thời điểm 31/12/2009  và ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định giá cụ thể tại thời điểm chào bán.

Chào bán cho đối tác tiềm năng 1.802.898 cổ phần. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT quyết định giá cụ thể tại thời điểm chào bán, theo nguyên tắc giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu của Công ty

Số tiền thu được từ đợt phát hành, GGG dùng để đầu tư vào dự án Greenwich Village, khu vực đường Láng Hòa Lạc, với số vốn đầu tư 90 tỷ đồng và bổ sung vốn lưu động gần 15,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, Đại hội cũng đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010, đáng chú ý là lợi nhuận tăng mạnh so với thực hiện năm 2009. LNTT tăng gần 520%, LNST tăng hơn 413%.

CHỈ TIÊU

KH 2010

Thực hiện 2009

Tỷ lệ

DOANH THU

320,000

193,377.19

170.65%

Doanh thu từ KD ô tô

250,000

193,377.19

129.28%

Doanh thu từ KD Bất động sản

70,000

 

 

LN VÀ PP LỢI NHUẬN

 

 

 

Lợi nhuận trước thuế

27,000

4,355.74

619.87%

Từ KD ô tô

12,000

4,355.74

275.50%

Từ KD BĐS

15,000

 

 

Thuế TNDN

4,650

-   

 

Từ ô tô (7.5%)

900

 

 

từ KD BĐS (25%)

3,750

 

 

LN sau thuế

22,350

4,355.74

513.12%

PP Lợi nhuận

 

 

 

Trích lập các quỹ

500

258.24

290.43%

Chi cổ tức

21,800

4,097.50

527.15%

Tỷ lệ chi cổ tức

24.28%

5.00%

240.00%

K.T
Theo GGG 

thuatvk

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên