TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Giám đốc tập đoàn mất chức sau hai năm thua lỗ

18-01-2013 - 08:22 AM | Doanh nghiệp

Giám đốc tập đoàn mất chức sau hai năm thua lỗ

Theo Dự thảo Nghị định mới, Tổng giám đốc có nhiệm kỳ không quá 5 năm và sẽ bị miễn nhiệm nếu công ty mẹ lỗ 2 năm liên tiếp...

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra dự thảo Nghị định về tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước thay thế Nghị định 101/2009/NĐ-CP.

Cụ thể, đối với công ty mẹ là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất giao Bộ hoặc Uỷ ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh quyết định việc miễn nhiệm, chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với Tổng giám đốc nếu để công ty mẹ lỗ 2 năm liên tiếp.

Tổng giám đốc sẽ bị miễn nhiệm khi không đạt chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) giao trong 2 năm liên tiếp hoặc ở trong tình trạng lỗ, lãi đan xen nhau nhưng không khắc phục được. Trừ trường hợp lỗ hoặc giảm ROE đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc lỗ theo kế hoạch do đầu tư mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ; lỗ hoặc giảm ROE có lý do khách quan được giải trình và đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Ngoài ra, Tổng giám đốc còn bị miễn nhiệm nếu để công ty mẹ lâm vào tình trạng phá sản nhưng không nộp đơn yêu cầu phá sản theo quy định của pháp luật về phá sản; hoặc không hoàn thành các nhiệm vụ hoặc chỉ tiêu do Hội đồng thành viên giao, vi phạm nhiều lần và có hệ thống nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên,...

Dự thảo cũng nêu rõ, Tổng giám đốc do Bộ quản lý ngành bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật (đối với công ty mẹ trong tập đoàn kinh tế có ngành kinh doanh chính thuộc ngành, lĩnh vực do Bộ quản lý ngành được giao quản lý, tổng công ty thuộc Bộ) hoặc do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật (đối với công ty mẹ trong tổng công ty trực thuộc UBND cấp tỉnh).

Điều lệ của công ty mẹ phải quy định cụ thể tiêu chuẩn và điều kiện trở thành Tổng giám đốc. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá 5 năm.

Tổng giám đốc là người điều hành hoạt động hàng ngày của công ty theo mục tiêu, kế hoạch và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên phù hợp với Điều lệ công ty mẹ; chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

Nguồn Vietnamnet

thanhhuong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên