TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GMD: 6 tháng đạt 158,3 tỷ đồng LNTT, bằng 117% kế hoạch

04-08-2009 - 11:23 AM | Doanh nghiệp

GMD: 6 tháng đạt 158,3 tỷ đồng LNTT, bằng 117% kế hoạch

Riêng trong quý 2, lợi nhuận của Gemadept đạt 125,2 tỷ đồng, bằng 3,8 lần so với quý 1.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của CTCP Gemadept (GMD), trong quý 2, công ty đạt 446,8 tỷ đồng doanh thu, tăng 38,9 tỷ (9,54%) so với quý trước. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp chỉ tăng 1 tỷ đồng lên 75,7 tỷ đồng.

Điểm đáng chú ý nhất trong kết quả kinh doanh của GMD là từ hoạt động tài chính. Doanh thu tài chính quý 2 đạt gần 40 tỷ đồng, tăng 25 tỷ so với quý trước.

Trong khi đó, chi phí tài chính quý 2 là -36,9 tỷ đồng (do hoàn nhập dự phòng). Như vậy, quý 2, GMD thu về 76,8 tỷ đồng từ hoạt động tài chính. Con số tương ứng của quý 1 là -14,2 tỷ.

Đây chính là nguyên nhân làm cho lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt tới 125,2 tỷ đồng, tăng 92,2 tỷ (279%) so với mức 33,1 tỷ của quý trước. Lợi nhuận lũy kế 6 tháng đạt 158,3 tỷ đồng, bằng 117% kế hoạch năm.

Lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 145,8 tỷ, tương ứng với EPS đạt 3.069 đồng.
 
Theo thuyết minh báo cáo tài chính, tại thời điểm 30/6, các khoản đầu tư của Gemadept bao gồm:
  • Đầu tư ngắn hạn (cổ phiếu và chứng chỉ quỹ): 217 tỷ đồng.
  • Đầu tư vào công ty con: 85 tỷ đồng
  • Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết: 204,5 tỷ đồng
  • Đầu tư dài hạn khác (cổ phiếu, trái phiếu...): 336,7 tỷ đồng
 
Năm 2009, theo nghị quyết đại hội cổ đông, GMD đặt mục tiêu đạt 1.600 tỷ đồng doanh thu và 135 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.
 
Chỉ tiêu (tỷ đồng)
Quý 1
Quý 2
Lũy kế
Doanh thu thuần
407.9
446.8
854.7
Lợi nhuận gộp
74.7
75.7
150.3
Doanh thu tài chính
15.0
39.8
54.9
Chi phí tài chính
29.3
-36.9
-7.7
Lợi nhận thuần HDKD
31.5
124.2
155.6
Lợi nhuận trước thuế
33.1
125.2
158.3
Lợi nhuận sau thuế
30.9
115.7
146.7
LNST của cổ đông cty mẹ
31.1
114.7
145.8
EPS (đồng)
 
2416
3069
Kết quả kinh doanh hợp nhất của Gemadept
Quốc Thắng

duchai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên