TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GMD: Điều chỉnh LNTT năm 2008 từ -145 tỷ thành 138,9 tỷ đồng

12-02-2010 - 02:14 AM | Doanh nghiệp

GMD: Điều chỉnh LNTT năm 2008 từ -145 tỷ thành 138,9 tỷ đồng

Năm 2008, báo cáo tài chính hợp nhất của GMD chưa bao gồm số liệu của công ty con là CTCP Gemadept Vũng Tàu.

Theo thông tin từ phía Gemadept, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2008 của công ty chưa bao gồm số liệu của CTCP Gemadept Vũng Tàu (Gemadept nắm 70% vốn) do báo cáo tài chính năm 2008 của công ty này chưa hoàn tất tại thời điểm hợp nhất.

Nguyên nhân của việc chậm trễ này là do Gemadept Vũng tàu mới đi vào hoạt động, ngoài ra một số khoản mục phát sinh phải chờ hướng dẫn của cơ quan chức năng để hạch toán.

Trong năm 2008, CTCP Gemadept Vũng Tàu đã có khoản khoản thu nhập bất thường từ chênh lệch định giá lại phần đất góp vốn liên doanh Cảng Cái Mép.

Hiện tại báo cáo tài chính năm 2008 của Gemadept Vũng tàu đã hoàn tất, với mong muốn  phản ánh đầy đủ và chính xác tình hình tài chính của tập đoàn, Gemadept đã bổ sung số liệu năm 2008 của Gemadept Vũng Tàu vào báo cáo tài chính hợp nhất năm 2008 của tập đoàn Gemadept.

Báo cáo hợp nhất năm 2008 điều chỉnh sẽ được kiểm toán để đảm bảo tính hợp lý, trung thực và phù hợp với các chuẩn mực kế toán của Việt Nam.
 
Chỉ tiêu (tỷ đồng) Số liệu cũ Số điều chỉnh
Tổng cộng tài sản 3544 4141
Nguồn vốn chủ sở hữu 2036 2235
Thu nhập khác   5 289
LNTT -145 139
LNST -165 119
LNST cổ đông cty mẹ -167 32
EPS (đồng) -3.515 670

Theo số liệu điều chỉnh, vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối năm 2008 của GMD tăng từ 2.036 tỷ lên 2.235 tỷ đồng.

Thu nhập khác tăng từ 5 tỷ lên 289 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ tăng từ -167 tỷ lên 32 tỷ đồng.

Năm 2009, GMD đạt 1.771 tỷ đồng doanh thu và 332,6 tỷ đồng LNST.
 
K.A.L
Theo GMD

duchai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên