TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GMD: Lãi ròng 100 tỷ năm 2012 nhờ hoàn nhập dự phòng 94 tỷ đồng

19-02-2013 - 18:19 PM | Doanh nghiệp

GMD: Lãi ròng 100 tỷ năm 2012 nhờ hoàn nhập dự phòng 94 tỷ đồng

Về kết quả kinh doanh riêng lẻ của công ty mẹ GMD, lợi nhuận sau thuế quý 4/2012 đạt gần 20 tỷ đồng, cả năm đạt 26 tỷ đồng, tăng 7% năm 2011.

CTCP Gemadept (mã GMD) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4/2012. Theo đó, mặc dù doanh thu giảm trong quý 4/2012 song công ty vẫn có lãi gần 28 tỷ đồng nhờ chi phí tài chính giảm mạnh.

Năm 2012 GMD lãi ròng hơn 100 tỷ đồng thì công ty được hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán hơn 94 tỷ đồng.

Cụ thể, trong quý 4/2012, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của GMD đạt gần 636 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ 2011, lũy kế cả năm đạt hơn 2.573 tỷ đồng, tăng 8% năm 2011.

GMD hoạt động 4 lĩnh vực kinh doanh chính là khai thác cảng, logistics, kinh doanh bất động sản và trồng rừng, trong đó 67% doanh thu từ từ hoạt động logistics, hoạt động này tăng 6% so với năm 2011, hoạt động khai thác cảng đạt 757 tỷ đồng, chiếm 29% tổng doanh thu.

Doanh thu tài chính quý 4/2012 của GMD đạt gần 33 tỷ đồng, giảm 25% quý 4 năm trước, cả năm đạt 116 tỷ đồng, giảm 44% năm 2011.

Khoản lợi nhuận khác năm 2012 đạt gần 36 tỷ đồng, tăng 55% năm 2011.


Quý 4 Cả năm
2012 2011
2012 2011
Doanh thu bán hàng và dịch vụ 636.93 664.12 -4% 2576.04 2383.44 8%
Doanh thu tài chính 32.95 43.69 -25% 115.6 176.11 -34%
Chi phí tài chính 50.04 106.09 -53% 182.05 327.55 -44%
Lợi nhuận khác 6.16 6.14 0% 35.87 23.15 55%
LNTT 30.08 -15.25 n/a 146.21 29.62 394%
LNST 28.6 -18.05 n/a 111.08 14.7 656%
Lãi ròng 27.92 -19.4 n/a 101.28 6.24 1523%
EPS 255 -193 n/a 925 62

Chi phí tài chính quý 4/2012 của GMD đạt 50 tỷ đồng giảm 53% so với quý 4/2011, lũy kế cả năm đạt 182 tỷ đồng, giảm 44% so với năm 2011 do năm 2012 GMD được hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán hơn 94 tỷ. Chi phí lãi vay giảm 19,5% trong quý 4/2012 và giảm 12% năm 2012 so với năm 2011.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý 4/2012 của GMD vẫn lãi hơn 30 tỷ đồng trong khi quý 4/2011 lỗ 15 tỷ đồng, cả năm LNTT đạt 146 tỷ đồng, gấp 5 lần năm 2011.

Lãi ròng quý 4/2012 của GMD đạt gần 28 tỷ đồng, cả năm đạt 101 tỷ đồng, tăng mạnh so với năm 2011. Đây là kết quả kinh doanh đã hợp nhất kết quả kinh doanh của 19 công ty con, 13 công ty liên kết và 1 công ty đồng sở hữu (CTCP Cảng Cái Mép Gemadept – Terminal Link) của GMD.

Về kết quả kinh doanh riêng lẻ của công ty mẹ GMD, lợi nhuận sau thuế quý 4/2012 đạt gần 20 tỷ đồng, cả năm đạt 26 tỷ đồng, tăng 7% năm 2011.

EPS năm 2012 của GMD đạt 925 đồng/cp.

Tại thời điểm kết thúc năm 2012, CTCP Nước khoáng Vĩnh Hảo vẫn là công ty liên kết của GMD, với tỷ lệ nắm giữ của GMD tại Vĩnh Hảo là 29%. Đầu năm 2013, GMD đã bán 24,9% cổ phần Vĩnh Hảo cho Masan.

Vốn điều lệ của GMD tại thời điểm cuối năm 2012 là 1.094 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần 2.471 tỷ đồng.

Nợ phải trả của GMD tại thời điểm cuối năm 2012 là gần 2.150 tỷ đồng, giảm 9,4% so với đầu năm, trong đó nợ vay ngắn hạn gần 500 tỷ đồng, nợ vay dài hạn 756 tỷ đồng.

Minh Châu

phuongmai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên