TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GTN xin ý kiến cổ đông thay đổi phương án phát hành tăng vốn

04-08-2015 - 09:45 AM | Doanh nghiệp

GTN xin ý kiến cổ đông thay đổi phương án phát hành tăng vốn

Sự thay đổi lớn nhất trong đợt xin ý kiến cổ đông lần này là đổi tượng phát hành công ty nhắm đến không phải là cổ đông hiện hữu mà là phát hành riêng lẻ.

Công ty cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất (GTN) vừa công bố nghị quyết HĐQT Thống nhất thông qua việc tổ chức thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc thay đổi phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn.

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự kiến: 18/08/2015 Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 08-09/2015

Nội dung lấy ý kiến lần này là thông qua việc thay đổi phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty. Phương án phát hành mới sẽ được triển khai dưới các hình thức: phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và phát hành trái phiếu chuyển đổi cho các nhà đầu tư chiến lược và các tổ chức tài chính.

Hồi tháng 5 năm nay, ĐHCĐ thường niên của công ty thông qua phương án phát hành 75 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cán bộ chủ chốt trong GTN và các công ty con (theo chương trình ESOP) với giá 10.000 đồng/cp.

Như vậy, sự thay đổi lớn nhất trong đợt xin ý kiến cổ đông lần này là đổi tượng phát hành công ty nhắm đến không phải là cổ đông hiện hữu mà là phát hành riêng lẻ.

Phương Chi

Theo InfoNet

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên