TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Habubank: LNST sau kiểm toán giảm 28 tỷ đồng

12-04-2012 - 08:57 AM | Doanh nghiệp

Habubank: LNST sau kiểm toán giảm 28 tỷ đồng

Lãi thuần từ hoạt động mua, bán chứng khoán đầu tư giảm từ 378,93 tỷ đồng còn 262,79 tỷ đồng sau kiểm toán.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nhà Hà Nội (HBB) thông báo kết quả kinh doanh 2011 đã được kiểm toán.

Tại báo cáo kiểm toán, thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự đạt 5.776,11 tỷ đồng, giảm 26,82 tỷ đồng so với trước kiểm toán. Tuy nhiên, chi phí lãi giảm mạnh hơn mức giảm của thu nhập lãi nên phần thu nhập lãi thuần tăng gần 3,5 tỷ đồng.

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm gần 4 tỷ đồng, còn 86,76 tỷ đồng.

Khoản mục lãi/ lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh cũng thay đổi từ mức hòa vốn thành lỗ 10,06 tỷ đồng.

Lãi thuần từ hoạt động mua, bán chứng khoán đầu tư giảm từ 378,93 tỷ đồng còn 262,79 tỷ đồng sau kiểm toán.

Lãi từ hoạt động khác giảm từ 98,12 tỷ đồng còn 42,48 tỷ đồng sau kiểm toán.

Chi phí hoạt động giảm mạnh từ 679,87 tỷ đồng còn 515,85 tỷ đồng sau kiểm toán.

Do những yếu tố trên, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng sau kiểm toán còn 601,23 tỷ đồng, giảm 18,2 tỷ đồng so với trước kiểm toán.

Ngân hàng phải trích chi phí rủi ro tín dụng 291,1 tỷ đồng, cao hơn so với mức 271,96 tỷ đồng trước đó.

LNST sau kiểm toán của Habubank đạt 234,25 tỷ đồng, giảm 28,04 tỷ đồng tương đương mức giảm 10,69%.

Hải An

thanhhuong

Theo Trí thức trẻ/HBB

Trở lên trên