TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HAG: Lợi nhuận ròng sau kiểm toán năm 2010 giảm 38 tỷ đồng so với trước đó

30-03-2011 - 16:50 PM | Doanh nghiệp

HAG: Lợi nhuận ròng sau kiểm toán năm 2010 giảm 38 tỷ đồng so với trước đó

Trước kiểm toán, thuế TNDN của công ty là 443,47 tỷ đồng, sau kiểm toán, khoản thuế này tăng thêm 75,49 tỷ đồng lên 519,43 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG) thông báo báo cáo hợp nhất năm 2010 đã kiểm toán.

Theo báo cáo kiểm toán, giá trị hàng tồn kho cuối năm 2010 tăng 145,79 tỷ đồng lên 2.994,76 tỷ đồng khiến tổng tài sản ngắn hạn của công ty tăng lên tương ứng.

Sự chênh lệch lợi nhuận trước và sau kiểm toán của công ty chủ yếu là do khoản thuế phải trả. Trước kiểm toán, thuế TNDN của công ty là 443,47 tỷ đồng, sau kiểm toán, khoản thuế này tăng thêm 75,49 tỷ đồng lên 519,43 tỷ đồng.

Khoản thuế TNDN hoãn lại của công ty lại điều chỉnh giảm từ 327,39 tỷ đồng xuống 275,9 tỷ đồng sau kiểm toán.

Lợi nhuận ròng của HAG năm 2010 sau kiểm toán chỉ còn 2.093,58 tỷ đồng, giảm 37,86 tỷ đồng so với con số công bố trước đó tương ứng mức giảm 1,78%.

Chỉ tiêu 2010 chưa KT 2010 đã KT Chênh lệch
DT bán hàng 4526.47 4526.47 0
LN gộp 2292.1 2292.1 0
DT tài chính 1260.92 1262.05 1.13
CP hđ tài chính 212.75 216.6 3.85
CP bán hàng 133.03 133.03 0
CP quản lý DN 181.7 190.21 8.51
LN thuần từ HĐKD 3025.53 3014.32 -11.21
LN trước thuế 3017.41 3017.41 0
Thuế TNDN 443.47 519.43 75.96
Thuế TNDN hoãn lại 327.39 275.9 -51.49
LN ròng 2131.44 2093.58 -37.86
Lộc Anh
Theo HAG

thanhhuong

Trở lên trên