TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HAP: Thu nhập khác tăng, lãi ròng năm 2012 đạt gần 11 tỷ đồng

28-02-2013 - 16:47 PM | Doanh nghiệp

HAP: Thu nhập khác tăng, lãi ròng năm 2012 đạt gần 11 tỷ đồng

Lũy kế cả năm đạt 359,9 tỷ doanh thu, tương đương và lợi nhuận sau thuế đạt 10,23 tỷ đồng trong đó phần lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ là 10,51 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với năm 2011.

 Công ty Cổ phần tập đoàn Hapaco (HAP) thông báo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2012 đã hợp nhất.

Quý 4/2012 doanh thu thuần đạt 98,68 tỷ đồng, tăng 13% và lãi ròng đạt 5,07 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ năm ngoái.

Do giá cả các yếu tố đầu vào tăng mạnh nên lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ chỉ đạt 16,56 tỷ đồng, băng 89% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, doanh thu hoạt động tài chính trong quý 4/2012 chỉ đạt 946 triệu đồng, giảm 1,22 tỷ đồng và chỉ bằng 44% so với cùng kỳ năm 2011.

Trong khi đó, cũng bất nguồn từ việc tăng giá các yếu tố đầu vào nên chi phí bán hàng và chi phi quản lý doanh nghiệp quý 4/2012 đạt 12,56 tỷ đồng tăng 16% so với quý 4/2011.

Lũy kế cả năm đạt 359,9 tỷ doanh thu, tương đương cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 10,23 tỷ đồng trong đó phần lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ là 10,51 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với năm 2011.

Kết thúc năm 2012 HAP mới hoàn thành được 53% so với kế hoạch đạt 25 tỷ đồng LNTT.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q4/2012

Q4/2011

Thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

98.68

87.39

12.92%

359.9

359.42

0.13%

Giá vốn

82.52

69.32

 

308.08

303.14

 

Tỷ trọng giá vốn/DT

83.62%

79.32%

 

85.60%

84.34%

 

Lợi nhuận gộp

16.16

18.08

-10.62%

51.82

52.28

-0.88%

LNTT

5.99

8.75

-31.54%

13.23

9.83

34.59%

LNST

5.34

8.59

-37.83%

10.23

9.83

4.07%

LNST công ty mẹ

5.07

8.88

-42.91%

10.51

10.73

-2.05%

EPS ( đồng)

182

330

 

376

442

 

Hồng Vân

cucpth

HAP

Trở lên trên