TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HAX đối mặt khả năng bị tạm ngừng giao dịch và bị kiểm soát

29-01-2013 - 11:55 AM | Doanh nghiệp

HAX đối mặt khả năng bị tạm ngừng giao dịch và bị kiểm soát

Nếu BCTC kiểm toán năm 2012 của Công ty vẫn có kết quả hoạt động động kinh doanh là số âm thì cổ phiếu HAX sẽ bị tạm ngừng giao dịch.

Ngày 25/1/2013, SGDCK Tp.HCM đã nhận được BCTC Hợp nhất Quý 4/2012 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Mã chứng khoán: HAX), theo đó Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ năm 2012 của Công ty âm 22.039.011.575 đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2012 âm 33.146.976.006 đồng.

Hiện nay, cổ phiếu HAX đang thuộc diện bị cảnh báo kể từ ngày 13/04/2012 theo Quyết định số 50/2012/QĐ-SGDHCM ngày 11/04/2012 do Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ năm 2011 của Công ty âm 11.424.139.087 đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2011 âm 11.107.964.431 đồng.

Như vậy, nếu BCTC kiểm toán năm 2012 của Công ty vẫn có kết quả hoạt động động kinh doanh là số âm thì cổ phiếu HAX sẽ bị tạm ngừng giao dịch theo quy định tại Điểm 1.3 Khoản 1 Điều 20 quy định tại Quy chế niêm yết chứng khoán tại SGDCK Tp.HCM ban hành kèm theo Quyết định số 168/QĐ-SGDHCM ngày 07/12/2007. Sau khi Công ty có giải trình phương án khắc phục, cổ phiếu HAX sẽ chuyển sang giao dịch dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát (giới hạn thời gian giao dịch trong 15 phút của đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa) theo hướng dẫn tại công văn số 811/UBCK-PTTT ngày 24/03/2011 của UBCKNN.

thanhhuong

HSX

Trở lên trên