TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HBC: Lãi đột biến trong quý IV, lũy kể cả năm lãi ròng 46,4 tỷ đồng

27-01-2010 - 08:54 AM | Doanh nghiệp

HBC: Lãi đột biến trong quý IV, lũy kể cả năm lãi ròng 46,4 tỷ đồng

Lợi nhuận gộp quý IV tăng mạnh đã đẩy kết quả kinh doanh HBC quý IV tăng đột biến so với các quý trước cũng như LNTT tăng 474% so với 2008. HBC có KH tăng vốn trong 2010.

CTCP Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình (HBC) vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV.

Trong quý IV, doanh thu thuần đạt 433 tỷ đồng tăng 5,6% so với quý III. Lợi nhuận gộp đạt 53 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 12,2% so với doanh thu thuần) tăng mạnh đột biến so với các quý trước, chiếm tỷ trọng 46,7% lợi nhuận gộp cả năm.

Chị phí quản lý và chi phí tài chính trong quý IV tăng không đáng kể. Doanh thu tài chính quý IV đạt 7,5 tỷ đồng.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh quý IV đạt 36,87 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 35,8 tỷ đồng chiếm hơn 58% lợi nhuận trước thuế cả năm; lợi nhuận sau thuế đạt  26,7 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2009, doanh thu thuần đạt 1.770 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 113,7 tỷ đồng; lợi nhuận thuần đạt 62 tỷ đồng.  So với 2008, doanh thu tăng 154%, lợi nhuận gộp tăng 71% (tỷ lệ lợi nhuận gộp/doanh thu giảm từ 9,5% xuống 6,4%); lợi nhuận thuần tăng 260%.

Doanh thu tài chính tăng mạnh so với năm 2008, đạt xấp xỉ 17 tỷ đồng (năm 2008 khoảng 4,2 tỷ đồng). Chi phí tài chính giảm 10,6%. Tuy nhiên chi phí lãi vay tăng  khá so với năm 2008.

Lợi nhuận trước thuế cả năm đạt 61,7 tỷ đồng,  tăng 474%; lợi nhuận sau thuế đạt 47 tỷ đồng,  tăng 470% trong đó LNST của cổ đông công ty mẹ là 46,4 tỷ đồng, tăng 487% so với 2008.Năm 2008, HBC bị lỗ trong công ty liên doanh liên kết hơn 7,5 tỷ đồng. Năm 2009, công ty liên doanh liên kết đã mang lại khoản  lãi 953 triệu đồng. Ngoài ra, trong quý II/2009 HBC phải hạch toán khoản lỗ do chuyển nhượng đất dự án Hòa Bình Tower 25,6 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 31/12/2009, tổng tài sản của HBC đạt 1.361.597.574.804 đồng; nợ phải trả  chiếm 53,2%; vốn điều lệ đạt 151.195.400.000 đồng, thặng dư vốn cổ phần là 368.383.473.203 đồng; lợi nhuận chưa phân phối là 36.497.838.145 đồng.

Theo HBC, năm 2010, công ty dự kiến sẽ trình H ĐQT và HĐCĐ tăng vốn điều lệ từ 151 tỷ đồng lên 250 tỷ đồng trong quý III/2010. Dự kiến HBC đặt kế hoạch doanh số là 2.100 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 95 tỷ đồng trong năm 2010.

Q. Nguyễn
Theo HBC, HSX

quynhnn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên