TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HCC: EPS cả năm 2012 đạt 3.225 đồng

09-02-2013 - 07:56 AM | Doanh nghiệp

HCC: EPS cả năm 2012 đạt 3.225 đồng

Năm 2012 HCC đạt 195,82 tỷ đồng doanh thu, giảm 15% và lãi ròng cả năm là 11,84 tỷ đồng, giảm nhẹ 5% so với năm 2011.EPS năm 2012 đạt 3.225 đồng.

Công ty cổ phần Bê tông Hòa Cầm -Intemex (HCC) thông báo kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4 và cả năm 2012.

Riêng quý 4/2012 đạt 45,96 tỷ đồng, giảm 21% và lợi nhuận sau thuế đạt 2,42 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ quý 4/2011.

Tỷ trọng giá vốn bán hàng trên doanh thu là 92% cùng kỳ là 90% nên lợi nhuận gộp đạt 3,56 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2012 HCC đạt 195,82 tỷ đồng doanh thu, giảm 15% và lãi ròng cả năm là 11,84 tỷ đồng, giảm nhẹ 5% so với năm 2011.EPS năm 2012 đạt 3.225 đồng.

So với kế hoạch đại hội cổ đông giao phó đạt 275 tỷ đồng doanh thu và đạt 16,4 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, kết thúc năm 2012 HCC đạt 70% doanh thu và 80% kế hoạch lợi nhuận năm

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Quý 4/2012

Quý 4/2011

Thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

45,96

57,85

-20,55%

195,82

229,65

-14,73%

Giá vốn

42,41

52,35

 

176

206,06

 

Tỷ trọng giá vốn/DT

92,28%

90,49%

 

89,88%

89,73%

 

LN gộp

3,56

5,5

-35,27%

19,19

23,59

-18,65%

LNTT

2,42

2,03

19,21%

11,84

12,49

-5,20%

LNST

2,42

2,03

19,21%

11,84

12,49

-5,20%

EPS (đồng)

661

554

 

3.225

3.404

 

Hồng Vân

cucpth

HNX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên