TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HCC: Xin ý kiến về phát hành CP thưởng và tạm ứng cổ tức 45%

23-09-2010 - 18:14 PM | Doanh nghiệp

HCC: Xin ý kiến về phát hành CP thưởng và tạm ứng cổ tức 45%

HCC đang lấy ý kiến cổ đông hũy bỏ phương án chào bán CP tăng vốn điều lệ thay vào đó là phát hành CP để thưởng tỷ lệ 25% và tạm ứng cổ tức đợt 1/2010 tỷ lệ 20%.

Hội Đồng Quản Trị CTCP Bê Tông Hòa Cầm (MCK: HCC) đang thực hiện lấy ý kiến Đại hội cổ đông thông qua việc thay đổi phương án tăng vốn điều lệ:

Hũy bỏ phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn diều lệ từ 19,474 tỉ đồng lên 30 tỉ đồng như Nghị quyết số 11/NQ – ĐHCĐCĐ – HCC đã nêu và thay thế bằng phương án phát hành cổ phiếu thưởng và tạm ứng cổ tức đợt 1/2010 bằng cổ phiếu. Cụ thể như sau:

 - Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 25% từ nguồn quỹ đầu tư phát triển của công ty. Thời gian thực hiện: quý III và quý IV/2010.

- Tạm ứng cổ tức đợt 1/2010 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 20% từ nguồn lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2010. Thời gian thực hiện quý III và quý IV/2010.

Ngày 15/04/2010, Đại hội đồng cổ đông thường niên của đã thông qua Nghị quyết số 11/NQ – ĐHCĐCĐ – HCC và đã quyết nghị tại điều 6 về việc tăng vốn điều lệ từ 19,474 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng. Trong đó:

Thông qua việc phát hành 973.662 CP cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ thực hiện 2:1) với giá chào bán 10.000 đồng/CP;

Thông qua việc phát hành tối đa 79.016 CP theo chương trình lựa chọn người lao động và giá chào bán giao cho HĐQT xây dựng và quyết định nhưng giá chào bán không được thuận lợi hơn giá chào bán cho cổ dông.

Theo HCC, trước diễn biến chưa thuận lợi từ việc huy động vốn của cổ đông trên thị trường tại thời điểm hiện này, căn cứ vào BCTC soát xét 6 tháng đầu 2010 kết hợp khả năng thu hồi công nợ và cân đối dòng tiền từ khấu hao, lợi nhuận cũng như các quỹ hiện có.

Để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng bền vững và nâng cao vị thế trong những năm tiếp theo, HCC cần thiết tái cơ cấu vốn và nâng cao năng lực tài chính. Trước mắt, để tiết kiệm tối đa chi phí sử dụng vốn, HCC tích cực trong việc thu hồi công nợ và để đảm bảo quyền lợi cổ đông cũng như đảm bảo cho việc đấu thầu các công trình khi yêu cầu điều kiện về chào thầu phải có vốn điều lệ cao hơn hiện nay. Đây chính là lý do HCC thay đổi phương án phát hành tăng vốn.

HCC cũng cho biết, hiện tại tình hình kinh doanh của công ty rất thuận lợi, đặc biệt quý III và Quý IV hàng năm là mùa xây dựng và cũng là thời điểm công ty đạt các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận tốt nhất trong năm. Do vậy, lợi nhuận cả năm 2010, HCC khẳng định chắc chắn cao hơn số liệu lợi nhuận 6 tháng đầu 2010 đã kiểm toán.

T. Sam
Theo HCC

quynhnn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên