TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HCM: LNST 9 tháng đạt 154,5 tỷ đồng, bằng 49,5% kế hoạch năm

15-10-2010 - 22:55 PM | Doanh nghiệp

HCM: LNST 9 tháng đạt 154,5 tỷ đồng, bằng 49,5% kế hoạch năm

So với cùng kỳ năm trước, doanh thu của HCM tăng 22,6% nhưng lợi nhuận lại giảm 29,3%.

CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (mã: HCM) công bố báo cáo tài chính Q3.

Trong Q3, công ty đạt 110,8 tỷ đồng doanh thu, giảm 24,2% so với mức 146,2 tỷ đồng của cùng kỳ. Trong đó, doanh thu tự doanh giảm mạnh từ 80,8 tỷ xuống 15,5 tỷ đồng.

Còn doanh thu khác tăng từ 25,9 tỷ lên 62,2 tỷ đồng. Các khoản chính trong doanh thu khác là “Hợp tác đầu tư chứng khoán”: 36,8 tỷ đồng, Lãi tiền gửi: 13,6 tỷ đồng; Lãi từ hợp đồng đặt cọc mua cổ phần: 10,2 tỷ…

Doanh thu giảm trong khi các khoản chi phí đều tăng dẫn đến LNST giảm 2/3 từ 94,8 tỷ xuống 31,7 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, HCM đạt 358,3 tỷ đồng doanh thu, tăng 22,6% so với mức 292,3 tỷ đồng của 9 tháng đầu năm 2009.

Các khoản thu chính là Hoạt động môi giới: 116,8 tỷ đồng, Hoạt động tự doanh: 47,3 tỷ đồng và Doanh thu khác: 191,8 tỷ đồng.

Ngay từ đầu năm, công ty đã chủ trương đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nhà đầu tư đồng thời giảm mạnh hoạt động tự doanh. Vì vậy mà Doanh thu khác tăng rất mạnh trong khi doanh thu tự doanh không đáng kể.

Mặc dù doanh thu tăng nhưng chi phí cũng tăng lên đáng kể: chi phí HĐKD tăng từ 14,9 tỷ lên 112,7 tỷ đồng; chi phí quản lý tăng từ 23,3 tỷ lên 53,6 tỷ đồng.

Trong cùng kỳ năm trước, chi phí của công ty thấp là do được hoàn nhập dự phòng.

LNST 9 tháng đạt 154,5 tỷ đồng, giảm 29,3% so với mức 218,6 tỷ đồng của cùng kỳ.

Năm 2010, HCM đặt mục tiêu đạt 556 tỷ đồng doanh thu và 312,3 tỷ đồng LNST. Như vậy, so với kế hoạch, công ty đã hoàn thành 64,4% về doanh thu và 49,5% về lợi nhuận.
 
Chỉ tiêu
(tỷ đồng)
10Q3
09Q3
 
9T 2010
9T 2009
 
Doanh thu
110.8
146.2
-24.2%
358.3
292.3
22.6%
+ DT môi giới
32.5
38.7
-16.0%
116.8
69.0
69.4%
+ DT tự doanh
15.5
80.8
-80.9%
47.3
173.2
-72.7%
 + DT khác
62.2
25.9
140.1%
191.8
48.2
297.9%
Chi phí HĐKD
45.8
11.2
309.2%
112.7
14.9
657.6%
Chi phí QLDN
25.5
11.0
131.2%
53.6
23.3
129.9%
LNTT
39.5
124.0
-68.1%
192.1
268.6
-28.5%
LNST
31.7
94.8
-66.6%
154.5
218.6
-29.3%
Kết quả kinh doanh của HCM
 

K.A.L

duchai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên