TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HCT: 3/5 ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền 5% và họp ĐHCĐ

16-04-2013 - 21:00 PM | Doanh nghiệp

HCT: 3/5 ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền 5% và họp ĐHCĐ

Thời gian thanh toán cổ tức: 28/06/2013.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức đăng ký: CTCP Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng (HCT)

- Trụ sở chính: 290 Đường Hà Nội, Phường Sở Dầu, Hải phòng

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/05/2013

- Nội dung cụ thể:

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2013

- Tỉ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian tổ chức đại hội: Dự kiến tuần cuối tháng 05 năm 2013

- Địa điểm thực hiện: Tại Hội trường Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng

- Nội dung họp:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch năm 2013;

+ Báo cáo trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2012 và phương án phân chia cổ tức năm 2013;

+ Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018;

+ Và các vấn đề khác.

2. Tạm ứng cổ tức năm 2012 bằng tiền

- Tỉ lệ thực hiện: 05%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Thời gian thanh toán: 28/06/2013

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng.

thanhhuong

VSD

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên