TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HDA, HTP: Kết quả kinh doanh cả năm 2012

31-01-2013 - 22:18 PM | Doanh nghiệp

HDA, HTP: Kết quả kinh doanh cả năm 2012

Lũy kế cả năm 2012, HTP đạt 15,33 tỷ đồng doanh thu, giảm 41% và lợi nhuận sau thuế đạt 757 triệu đồng, giảm 42% so với năm 2011. EPS cả năm 2012 đạt 446 đồng.

Công ty Cổ phần hãng sơn Đông Á (HDA) thông báo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2012.

 Riêng quý 4/2012 doanh thu thuần đạt 35,48 tỷ đồng, tăng 10% và lợi nhuận sau thuế đạt 710 triệu đồng, giảm 37% so với cùng kỳ năm trước.

Giải trình với việc đưa ra thị trường một dòng sản phẩm mới đã ảnh hưởng lớn tới chi phí bán hàng của công ty.

Điều này đã làm ảnh hưởng đến lợi nhuận sau thuế, LNST giảm 405  triệu đồng tương ứng tỷ lệ giảm 36,3% so với cùng kỳ quý 4/2011.

Năm 2012, DHA đạt 95,89 tỷ đồng doanh thu, tăng nhẹ 4% và lợi nhuận sau thuế đạt 4,06 tỷ đồng, giảm 28% so với năm 2011. EPS cả năm 2012 đạt 1.844 đồng.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q4/2012

Q4/2011

Thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

35.48

32.33

9.74%

95.89

92.38

3.80%

LNTT

0.79

1.12

-29.46%

4.44

6.18

-28.16%

LNST

0.71

1.12

-36.61%

4.06

5.63

-27.89%

EPS (đồng)

323

507

 

1.844

2.558

 

Công ty Cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát (HTP) thông báo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2012.

Doanh thu thuần quý 4/2012 đạt 1,99 tỷ đồng, giảm 37% và lợi nhuận sau thuế đạt vỏn vẹn 87 triệu đồng, giảm  50% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng 17%, chi phí bán hàng giảm  60%, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 27% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế cả năm 2012, HTP đạt 15,33 tỷ đồng doanh thu, giảm 41% và lợi nhuận sau thuế đạt 757 triệu đồng, giảm 42% so với năm 2011. EPS cả năm 2012 đạt 446 đồng.

So với kế hoạch kinh doanh của ĐHCĐ giao phó doanh thu đạt 12,8 tỷ dồng và 2,3 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, kết thúc năm 2012 HTP đã hoàn thành vượt chi tiêu kế hoạch doanh thu và đạt 45% lợi nhuận năm.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q4/2012

Q4/2011

Thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

1.99

3.18

-37.42%

15.33

26.08

-41.22%

LNTT

0.11

0.29

-62.07%

1.02

1.68

-39.29%

LNST

0.09

0.18

-50.00%

0.76

1.3

-41.54%

EPS (đồng)

51

101

 

446

1.612

 

Hồng Vân

cucpth

HNX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên