TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HEV: ĐHCĐ thường niên 2014, Tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền 16%

13-03-2014 - 12:02 PM | Doanh nghiệp

HEV: ĐHCĐ thường niên 2014, Tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền 16%

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2014

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
- Tổ chức đăng ký:    Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề

- Mã chứng khoán:    HEV

- Ngày đăng ký cuối cùng:    26/03/2014

- Lý do và mục đích:


1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;

2. Tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền.

Nội dung cụ thể:

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 19/04/2014

- Địa điểm thực hiện: Hội trường NXB Giáo dục Việt Nam – 187 Giảng Võ Hà Nội

- Nội dung họp: Thông qua kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2013, kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2014 và các vấn đề quan trọng khác của Công ty.

2. Tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 16%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng)

- Thời gian thực hiện: 25/04/2014

thunm

Theo Trí thức trẻ/VSD

Trở lên trên