TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HHS và HTI: Cán đích kế hoạch lợi nhuận

22-01-2014 - 14:09 PM | Doanh nghiệp

HHS và HTI: Cán đích kế hoạch lợi nhuận

Giá vốn từ hoạt động thu cước đường bộ tăng đột biến trong quý này khiến cho tỷ lệ giá vốn/doanh thu vọt lên mức 75,9% trong khi cùng kỳ chỉ có 42,7% và cả năm 2012 cũng chỉ có 40,2%.

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) đã công bố Báo cáo tài chính quý IV/2013.

Doanh thu thuần quý IV/2013 tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2012, đạt 151,7 tỷ đồng và nâng tổng doanh thu cả năm 2013 lên 498,9 tỷ đồng.

Tỷ lệ giá vốn/doanh thu trong quý IV không thay đổi nhiều nên lợi nhuận gộp cũng tăng 8,5% nhưng trong cả năm, tỷ lệ này đã giảm xuống còn 81,4% từ mức 83,1% của năm 2012. Do đó, lợi nhuận gộp năm 2013 được nâng lên 92,9 tỷ - tăng 19,1%.

Các chi phí của HHS chiếm tỷ lệ nhỏ so với doanh thu, vì vậy lợi nhuận sau thuế của quý IV/2013 đạt 23,1 tỷ đồng còn lợi nhuận sau thuế cả năm là 82 tỷ - tăng 17,3% so với năm trước. Đầu năm 2013, HHS đặt kế hoạch 620 tỷ doanh thu và 80 tỷ lợi nhuận sau thuế. Như vậy, HHS chỉ đạt được 80% kế hoạch doanh thu nhưng đã vượt 2% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

Trong năm 2013, HHS đã thu được 44,9 tỷ từ phát hành thêm cổ phiếu nên dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính là 44,9 tỷ, không âm như năm trước.

Số dư tiền mặt tại thời điểm cuối năm lên tới 177,4 tỷ.

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO (HTI) đã công bố Báo cáo tài chính quý IV/2013.

Quý IV/2013, doanh thu thu cước đường bộ vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 42,9 tỷ đồng nhưng xây lắp mới là hoạt động tăng mạnh trong quý này với gần 10 tỷ - tăng 2,6 lần so với cùng kỳ. Theo đó, doanh thu thuần quý này đạt 52,9 tỷ - tăng 19,8%.

Giá vốn từ hoạt động thu cước đường bộ tăng đột biến trong quý này khiến cho tỷ lệ giá vốn/doanh thu vọt lên mức 75,9% trong khi cùng kỳ chỉ có 42,7% và cả năm 2012 cũng chỉ có 40,2%. Do đó, lợi nhuận gộp quý IV chỉ còn 12,8 tỷ - giảm 49,6%.

Trong kỳ, Công ty đánh giá lại tỷ lệ khấu hao theo doanh thu (áp dụng quý 3 và quý 4 năm 2013) tài sản hình thành từ dự án BOT Cải tạo nâng cấp quốc lộ 1A đoạn An Sương An Lạc trên cơ sở giá trị còn lại của tài sản và dự báo doanh thu các năm tiếp theo. Điều này làm chi phí khấu hao TSCĐ tăng 13,7 tỷ đồng khiến cho giá vốn tăng mạnh như vậy.

Ngoại trừ chi phí tài chính thì các chi phí khác đều tăng mạnh. Lợi nhuận sau thuế quý IV chỉ còn 2,8 tỷ - giảm 79,2%.

Tính chung cả năm, doanh thu 2013 đạt 182,1 tỷ đồng – tăng 17,4% nhưng do giá vốn tăng như trên nên lợi nhuận gộp cũng giảm 12,8%. Lợi nhuận trước thuế đạt 39,5 tỷ. Lợi nhuận sau thuế đạt 37,6 tỷ. EPS là 1.508 đồng.

Như vậy, HTI chỉ hoàn thành 90% kế hoạch nhưng vượt 7% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Hà Phương

trangntm

Theo Trí thức trẻ/HSX

Trở lên trên