TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HIS, HTP: Kế hoạch kinh doanh năm 2012

18-04-2012 - 07:17 AM | Doanh nghiệp

HIS, HTP: Kế hoạch kinh doanh năm 2012

Năm 2012, HJS lên kế hoạch dự kiến đạt 145,5 tỷ đồng, chi phí 123,5 tỷ đồng và lợi nhuận dự kiến 22 tỷ đồng. Dự kiến mức chi cổ tức năm 2012 tỷ lệ 10% như năm 2011.

Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Mu (HJS) thông báo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2012 vào ngày 11 tháng 04 năm 2012.

Tại đại hội, HJS báo cáo kết quả kinh doanh năm 2011, Tổng giá trị SXKD là 172,3 tỷ đồng, doanh thu đạt 156,9 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 18,9 tỷ đồng. Mức chi cổ tức năm 2011 tỷ lệ 10%.

+ Trả cố tức năm 2011: trả trong năm 2012 thời gian cụ thể giao cho HĐQT công ty quyết định.

+ Phương thức trả : Đối với cổ đông sáng lập trả trực tiếp vào tài khoản của tổ chức, đối với các cổ đông khác trả qua trung tâm lưu ký chứng khoán.

Năm 2012, HJS lên kế hoạch dự kiến đạt 145,5 tỷ đồng, chi phí 123,5 tỷ đồng và lợi nhuận dự kiến 22 tỷ đồng. Dự kiến mức chi cổ tức năm 2012 tỷ lệ 10% như năm 2011.

Công ty cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát (HTP) thông báo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2012 tổ chức vào ngày 15/04/2012 vừa qua.

Theo đó, kết quả kinh doanh năm 2011,đạt 27,6 tỷ đồng doanh thu và 1,6 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế đạt 1,3 tỷ đồng, chi cổ tức năm 2011 là 7% sẽ chi trả vào ngày 25/04/2012.

Năm 2012,HTP dự kiến doanh thu đạt 12,8 tỷ dồng và 2,3 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, thù lao HĐQT và ban Kiểm soát sẽ là 5%/ LNTT. Mức chi cổ tức năm 2012 tỷ lệ 10%.

Hồng Vân

cucpth

Theo Trí thức trẻ/HJS,HTP

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên