TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HJS: Lãi ròng cả năm trên 26 tỷ đồng, vượt 20% kế hoạch

21-02-2013 - 06:15 AM | Doanh nghiệp

HJS: Lãi ròng cả năm trên 26 tỷ đồng, vượt 20% kế hoạch

EPS cả năm 2012 đạt 1.753 đồng.

Công ty Cổ phần thủy điện Nậm Mu (HJS) thông báo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2012 đã hợp nhất.

Doanh thu thuần quý 4/2012 đạt 39,98 tỷ đồng, tăng 53% và lợi nhuận sau thuế đạt 5,39 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tỷ trọng giá vốn hàng bán trên doanh thu thuần là 53% cùng kỳ là 35% nên dẫn đến lợi nhuận gộp đạt 18,89 tỷ đồng, chỉ còn tăng 11% so cùng kỳ quý 4/2011.

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng mạnh, chi phí tài chính tăng nhẹ so với cùng kỳ, lợi nhuận quý 4/2012 chủ yếu do mảng hoạt động kinh doanh mang lại 7,61 tỷ đồng, tăng 89% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế cả năm, HJS đạt 124,71 tỷ đồng doanh thu, tăng 22% và lợi nhuận sau thuế đạt 27,25 tỷ đồng trong đó phần lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ là 26,3 tỷ đồng, tăng 72% so với năm 2011. EPS cả năm 2012 đạt 1.753 đồng.

Kết thúc năm 2012, HJS đã hoàn thành vượt chỉ tiêu so với kế hoạch của ĐHCĐ giao phó đạt 145,5 tỷ đồng doanh thu và 22 tỷ đồng lợi nhuận.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Quý 4/2012

Quý 4/2011

Thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

39.98

26.12

53.06%

124.71

102.25

21.97%

Giá vốn

21.09

9.12

 

50.73

38.52

 

Tỷ trọng giá vốn/DT

52.75%

34.92%

 

40.68%

37.67%

 

LN gộp

18.89

16.99

11.18%

73.98

63.73

16.08%

LNTT

7.37

4.60

60.22%

31.21

15.89

96.41%

LNST

5.39

4.72

14.19%

27.25

15.59

74.79%

LNST  công ty mẹ

5.39

4.77

13.00%

26.3

15.31

71.78%

EPS (đồng)

360

318

 

1.753

1.021

 

Hồng Vân

cucpth

HNX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên