TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HLA mẹ: Quý IV, LNST đạt 29 tỷ đồng

02-11-2012 - 12:50 PM | Doanh nghiệp

HLA mẹ: Quý IV, LNST đạt 29 tỷ đồng

Lỗ hoạt động tài chính giảm mạnh nhờ chi phí giảm và doanh thu tăng; cùng chi phí bán hàng và QLDN giảm đã cải thiện KQKD của HLA. Lãi khác cũng đóng góp 17 tỷ đồng vào LNTT trong quý IV.

CTCP Hữu Liên Á Châu (MCK: HLA) đã công bố Báo cáo tài chính quý IV/2011 – 2012.

Theo đó, trong quý IV và cả năm 2011 -2012, HLA đã giảm mạnh chi phí tài chính, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp. Ngược lại, doanh thu bán hàng và doanh thu tài chính tăng mạnh đã giúp cho HLA cải thiện được hoạt động kinh doanh rõ rệt. Cụ thể như sau:

Quý IV, doanh thu thuần đạt 1.759,7 tỷ đồng, tăng 30,7%; lợi nhuận gộp đạt 53,2 tỷ đồng, giảm 32% so với quý IV năm tài chính 2010 -2011.

Doanh thu tài chính quý IV đạt 20,6 tỷ đồng – cùng kỳ năm trước chỉ đạt 1 tỷ đồng; chi phí tài chính 41,9 tỷ đồng, giảm 26,4% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế cả năm doanh thu thuần đạt 5.425,5 tỷ đồng, tăng 20%; lợi nhuận gộp đạt 237,8 tỷ đồng, giảm 31,8%; lỗ hoạt động tài chính giảm 29,5 tỷ đồng so với năm tài chính 2010 – 2011.

Chi phí bán hàng giảm 59%, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm mạnh trong quý IV, cả năm giảm 52,4% so với năm trước đó.

Lợi nhuận thuần quý IV đạt 28 tỷ đồng, tăng 6,35 lần; lũy kế cả năm đạt 10,7 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận trước thuế quý IV đạt 45,4 tỷ đồng, tăng 10,3 lần; cả năm đạt 31,5 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ năm trước. Trong quý IV lợi nhuận khác đóng góp 17,3 tỷ đồng vào lợi nhuận trước thuế.

Lợi nhuận sau thuế quý IV đạt 29,1 tỷ đồng, lũy kế cả năm đạt 22,4 tỷ đồng.


Tại ngày 30/09/2012, tiền và tương đương tiền đạt hơn 63,5 tỷ đồng.  

Q. Nguyễn

quynhnn

Theo Trí thức trẻ/HLA

Trở lên trên